Det som skjer innen verftsindustrien er dramatisk. Ser vi det i sammenheng med de problemene de største rederiene på våre kanter sliter med, står vi overfor en kritisk fase for den maritime klynga.

Sunnmøre huser landet mest kompetente skipsbyggermiljø. Kleven, Ulstein og Vard har vært nøkkelbedriftene i denne næringen. Torsdag la Vard fram tall som viste et underskudd siste år på svimlende 1,9 milliarder kroner. Ulstein Verft har de siste årene hatt blodrøde tall med hundrevis av millioner kroner i tap. Og nå henger Kleven i tauene og er inntil videre berget av bankene, Giek, Innovasjon Norge og Hurtigruta.

Dette er svært alvorlig for de ansatte og eierne av verftene. Men det er mer enn det. Den maritime klynga på Sunnmøre har hatt tre bein å stå på. Det er verftene, rederiene og utstyrsleverandørene. Samspillet mellom disse aktørene har vært suksessformelen som har skapt en innovasjonskraft som gjorde aktørene i stand til å selge sine varer og tjenester på et globalt marked. Nå er to av beina i ferd med å ryke.

Kraften i rederiene forsvant med oljeprisfallet i 2014. Farstad Shipping er som kjent borte og en del av det kriseramma Solstad, de gjenværende rederiene har mer enn nok med å overleve og håndtere gjelden de har pådratt seg.

Lyspunktet i dette er at en fikk på plass Kongsberg-gruppen som kjøper av Rolls-Royce. Også utstyrsleverandørene merker godt etterdønningene etter fallet i oljeprisen, men med en langsiktig og kapitalsterk eier som Kongsberg-gruppen i ryggen, er denne delen av klynga akkurat nå minst grunn til å uroe seg for.

Det både verftene og offshorerederiene sliter med, er mangel på tilgjengelig risikokapital. Etterspørselen etter nye båter er der, og aktivitetene på norsk sokkel har gradvis tatt seg opp. Men mye av den lokale kapitalen, som en nå sårt hadde trengt, forsvant i dragsuget av voldsomme nedskrivninger rederiene måtte ta som følge av fallet i oljeprisen.

Samtidig er det svært vanskelig å finne investorer utenfra som er villig til å investere i offshoresupply og verft. Kleven har ikke lykkes med å finne nye eiere, og det samme ser vi skje ved Vard verftet på Aukra som også er til salgs.

Kombinasjonen høy risiko og svært små driftsmarginer gjør at investorene holder seg unna. Det må næringen gjøre noe med. Klarer de ikke det, er vi redd den maritime klynga på Sunnmøre blir betydelig svekket de neste årene. Det vil ha store negative ringvirkninger.