Skipsreder Kristian Siem har etablert et fond på vel to milliarder kroner i kompaniskap med det amerikanske hedgefondet Elliott. Med milliarder i baklomma har Siem en ambisjon om å snu opp ned på offshore supply- bransjen. Det kan han meget vel klare.

Les også: Analysesjef tror krisa må bli verre (krever innlogging)

Det lokale eierskapet og offshorerederienes tilknytning til vår region står nå på spill. «Cash is king» er et munnhell som nå er en realitet. Om rederiene på Sunnmøre ikke makter samarbeide, kan de bli slukt av den finansielle konstruksjonen Siem nå stabler på beina.

Rederiene sitter med bunnskrapt kasse og milliarder i gjeld. Da har en lite å stille opp med hver for seg når Siem kommer med sine kontanter.

Banker og obligasjonseiere har lenge ivret etter å finne løsninger på disse problemene. Når Siem nå dukker opp med friske penger, er det all grunn til å tro at han vil bli møtt med åpne armer av dem som har lånt penger til rederiene.

At han i tillegg har ord på seg som en som med stort hell har gjennomført såkalte store restruktureringer både innen riggsektoren og cruisebransjen, vil neppe dempe bankenes iver etter å la han få det som han vil.

Siems eget supplyrederi, Siem Offshore, har røtter på Sunnmøre etter at han i 2006 kjøpte Rovde Shipping. Etter den tid har han bygget en lang rekke båter ved Kleven. Nå kan Oslo-investoren bosatt i London komme på nye besøk.

For rederiene i vårt område kan det bli et spørsmål om å bli kjøpt opp, eller komme opp med tiltak for å hindre det. Vi kan vanskelig se for oss andre måter å stå mot dette på enn at offshore supply-rederiene på Sunnmøre begynner snakke sammen. Det vil kunne sikre hovedkontor i vårt område og at vi beholder viktig maritim kompetanse. Alternativet kan bli oppsplitting og utflagging. Det vil være en ulykke for den maritime klyngen på Sunnmøre.