Årsregnskapene for 2021 strømmer inn hos Brønnøysundregistrene. Tallene viser at næringslivet i vårt område går så det som suser.

En rekke selskaper fra flere ulike bransjer klarte skape rekordresultater i 2021. Et år der koronapandemien fortsatt hang igjen og medførte problemer.

Det er derfor all grunn til å tro at resultatene for inneværende år vil bli minst like bra. Sannsynligvis bedre.

Det som nå skjer i næringslivet er en viktig opptur etter at krisen i forlengelsen av oljeprisfallet 2014 tappet en rekke av de største selskapene for mye av egenkapitalen.

Å ha god tilgang på lokal risikokapital har vært en viktig suksessfaktor for næringslivet i vårt område. Det var derfor grunn til bekymring når vi så hvordan de største verftene og de viktige offshore-rederiene tapte store verdier i årene etter oljeprisfallet.

Derfor er det gledelig å se at et bredt spekter av selskaper nå gjør det godt.

De to store brønnbåtrederiene, Sølvtrans og Rostein, fikk for 2021 driftsresultat som vi må tilbake gullalderen i oljeindustrien for å finne maken til.

Fjordlaks hadde i fjor et resultat på over 400 millioner kroner. Pengene strømmer inn i alle deler av laksenæringen. Marginene er så gode at det er relevant å stille spørsmål om det kan vare.

Men det dreier seg om mer enn laks. Også fiskerinæringen for øvrig gjør det bra. Flere av de større fiskebåtrederiene kan vise til svært gode resultater. Et rederi som Veidar hadde i fjor sitt beste resultat noensinne.

Haagensen-konsernet hadde også svært gode resultater innen sin fiskerivirksomhet. Da særlig innen klippfisk.

Men det dreier seg om mer enn fisk. En tradisjonsrik næring som møbelbransjen gjør det også svært bra. Ekornes, Stokke og Slettvoll er selskaper med solide overskudd i 2021.

Og i tillegg til dette er turistnæringen på full fart tilbake. Resultatene for 2021 er noe variable, men alt tyder på at vi her vil se gode resultater for inneværende år. Hotel Alexandra Loen er inne i kraftig vekst og Atlanterhavsparken i Ålesund hadde i fjor 10.000 flere besøkende enn i et normalår.

Den viktige maritime industrien har slitt tungt i flere år, men 2021 tallene viser at det lysner også her. Flere verft leverer nå plusstall i regnskapene.

Summen av dette er at vi ser et næringsliv som har hentet seg kraftfullt inn igjen etter oljeprisfallet og koronapandemien.

Økende rente, mangel på arbeidskraft og stigende priser på en rekke innsatsfaktorer, ligger rett nok som mørke skyer i horisonten.

De overskuddene vi ser nå vil gjøre aksjonærene rikere. Forhåpentligvis blir mye av disse pengene reinvestert i eksisterende og ny virksomhet.

Det er slik denne regionen er blitt bygd opp. Vi håper den tradisjonen ikke forsvant med milliardtapene som kom etter krisen i oljeindustrien.