Det som ser ut som et ganske betydelig fall i oppslutningen om Senterpartiet, sender valgkampen inn i en ny fase. Regjeringsspørsmålet og klimasaken kan bli dominerende temaer i ukene som gjenstår.

Det er godt nytt for noen partier og dårlig nytt for andre.

VGs måling tidligere denne uka ga Senterpartiet en oppslutning på 11,3 prosent. Det er det laveste partiet er målt siden februar 2019.

Nå skal en være forsiktig med å legge for mye i en enkeltmåling. Dette er en nedgang på mer enn fire prosentpoeng på bare en uke. Legger en fylkesmålinger og andre nasjonale målinger til grunn, finner en ikke tall som tyder på at fallet til Senterpartiet er så stort som dette.

Valgnettstedet pollofpolls har gjort en beregning basert på samtlige fylkesmålinger så langt i valgkamp. Resultatene av fylkesmålingene tilsier at Sp ligger nasjonalt på en oppslutning på 14,4 prosent.

Det som derimot synes klart er at partiet er i en nedadgående trend når det kommer til oppslutning. Det har i sin tur stor betydning for kampen om regjeringsmakten.

Senterpartiet er det eneste partiet på rødgrønn side som i stort omfang har klart å flytte velgere fra borgerlig side over til de rødgrønne. Stopper velgerflukten som har gått fra Høyre og Frp og over til Senterpartiet opp, vil det kunne gjøre kampen om regjeringsmakten langt mer spennende enn hvordan det har sett ut hittil i valgkampen.

Valgkamper kan være temmelig uforutsigbare. Det er bare å spørre Ap-leder Jonas Gahr Støre. I midten av august 2017 startet en brå nedgang i oppslutningen for Arbeiderpartiet. En nedgang partiet ikke klart å snu før valgdagen.

Om det samme nå skjer med Senterpartiet gjenstår å se.

Trygve Slagsvold Vedum har på en imponerende måte maktet å bygge partiet opp gjennom angrep på regjeringens sentraliseringspolitikk. Godt humør, en smittende latter i kombinasjon med et distriktsopprør og bunadsgeriljaer, har hjulpet han fram.

Vi, og mange med oss, har trodd at konflikten by mot land ville stå seg som en viktig sak valgkampen gjennom.

Nå kan det ser ut som at klimasaken, spørsmål sosial ulikhet og regjeringsdiskusjonen kan komme til å overta som tre dominerende saker. Skjer det, er det ikke godt nytt for Vedum og Senterpartiet.

Vi ser hvordan småpartiene med høy klimaprofil ser ut til å styrke seg.

Mye tyder på at Vedum og Senterpartiet er veldig avhengig av igjen få distriktspolitikken øverste på agendaen. Skjer ikke det kan det se ut som det blir noen tøffe uker fram mot valget for Sps statsministerkandidat.