100.000 norske kvinner og menn har deltatt i internasjonale operasjoner i årene etter andre verdenskrig. Det være seg Tysklandsbrigaden, Libanon, Balkan og Afghanistan. Den siste kontingenten av soldater fra Afghanistan kom hjem sist helg.

Regjeringen legger nå fram en ny plan for oppfølging av personell som har vært med i internasjonale operasjoner. Mange av dem sitter med opplevelser som må bearbeides og følges opp av helsepersonell og av kommunene de er bosatt i.

Det er ikke tvil om at oppfølgingen av de veteranene som var blant de første som ble sendt ut av landet til tjeneste, var for dårlig. Det gjelder blant annet den store kontingenten med norske soldater som tjenestegjorde i Libanon på slutten av 1970-tallet.

Mye har heldigvis skjedd etter det. Forsvaret har nå en egen veteranorganisasjon som både skal ivareta rettighetene til de som har vært i tjeneste i utlandet, samtid utnytte den betydelig kompetansen denne gruppen tidligere soldater sitter med.

Åpenhet om psykisk helse og det å forhindre stigmatisering av psykiske helseskader blant personell som har deltatt i internasjonale operasjoner, er en viktig del av dette arbeidet.

Mange kommuner, men ikke alle, har et planverk for oppfølging av veteranene. Ansvaret ligger altså hos de enkelte kommunene. Spørsmålet er om de har den nødvendige kompetanse og ressurser til å følge opp dette på en god nok måte.

De siste vi finner av oppdatert informasjon fra Forsvaret om dette er at det kun er tre kommuner i Møre og Romsdal som har en vedtatt veteranplan. Det er Kristiansund, Molde og Vanylven. Det er for svakt. En kommunal veteranplan skal bidra til å synliggjøre kommunens ansvar for veteranene og legge til rette for at de får den nødvendige oppfølgingen.

Oppfølgingen av Forsvarets veteraner vil være et kontinuerlig arbeid. Det vil være forskjeller mellom hvilke behov den enkelte har, noe som igjen stiller krav til både helsevesenet og kommunene til hvordan det skal følges opp på beste mulig måte.

Regjeringen legger nå fram en plan for hvordan arbeidet overfor veteranene skal forsterkes og systematiseres. I dette arbeidet skal en også sikre rettmessig erstatning for veteraner med skader fra internasjonale operasjoner.

Å følge opp norske soldater som har vært villige til å påta seg farefulle og krevende oppdrag i norske tjeneste i operasjoner i utlandet er en opplagt plikt myndigheten har. Så får vi tro at den tiltaksplanen regjeringen nå legger fram rekker fram til de personene som dette gjelder for, og at tiltakene ikke smuldrer opp på vegen fra staten via kommunene og ut til primærhelsetjenesten.