Ved å forlenge skjenketidene, øker også antall voldshendelser, viser forskning. Er det verdt prisen? Det er spørsmålet politikerne i Ålesund må ta stilling til.

Med 38 mot 9 stemmer vedtok kommunestyret sist uke at de ønsker å utvide skjenketidene på utesteder fra klokka 02.00 til 03.00 om natta. Nå blir forslaget sendt ut på høring, med en svarfrist på fem uker, før endelig vedtak skal fattes.

– Jeg kan ikke se at det er mitt ansvar som politiker å bestemme over folks leggetid, sa Hilde Lehman Valde (Frp), da kommunestyret i Ålesund diskuterte skjenketidene sist uke. Selvsagt er det ikke hennes ansvar. Voksne har full frihet til selv å bestemme når de vil gå til sengs. Debatten om skjenketider handler ikke om leggetider, men om hvordan ressurser i samfunnet skal prioriteres og fordeles.

Utvidelse av skjenketiden betyr blant annet at politiet må bruke flere av sine ressurser på utelivet i Ålesund.

For åtte år siden ble skjenketidene i Ålesund endret fra klokka 03.00 til 02.00, og det førte til bedring av politiets arbeidsvilkår. Siden politiet må være til stede når byen tømmes for folk, har den ene timen stor betydning. Politiet i Møre og Romsdal ønsker derfor ingen endring i dagens skjenkeregler.

Politiet har flust av andre oppgaver som bør prioriteres. Den sterke økningen i ungdomskriminalitet gir grunn til bekymring, og det er behov for å satse enda sterkere på forebyggende tiltak.

Å bekjempe konkurskriminalitet er en annen viktig oppgave. Når gjengangere kan holde på i år etter år, fordi politiet ikke har kapasitet til å etterforske lovbruddene, svekkes tilliten til hele det økonomiske systemet vårt.

Et argument som ofte blir brukt av de som ønsker utvidet skjenketid, er at det vil bli mindre knuffing i køer, som kan eskalere til vold, når ikke alle må reise hjem samtidig. Det finnes imidlertid ingen forskningsmessige beviser for at utvidet skjenketid fører til mindre vold. Heller tvert om.

Flere studier viser sammenheng mellom økning i skjenketider og økt nivå av voldshendelser.

En norsk undersøkelse analyserte forholdet mellom endringer i skjenketider og tilfeller av vold i 18 norske byer på 2000-tallet. Utvidelse av skjenketiden førte til mer vold, mens antall voldstilfeller minket tilsvarende når skjenketiden ble innskrenka. Forskning viser at voldstilfeller øker med 17 prosent, bare ved en times lenger skjenketid.

Kommunepolitikerne skal forvalte den lokale alkoholpolitikken, og må ta ulike hensyn. De må balansere mellom næringspolitikk, folkehelse, individets frihet og voldskriminalitet.

Ved å utvide skjenketidene med en time, øker risikoen for flere voldshendelser og ulykker. Vi mener at det er en pris som ikke er verdt å betale for en ekstra time med alkoholservering.

Ved å utvide skjenketidene med en time, øker risikoen for flere voldshendelser og ulykker