Nei, vi trenger ikke mer bruk av rusmidler i befolkningen. Vi trenger mindre. Skadevirkningene av rusbruken vi har i dag er stor. Vi bør fortsatt intenst bekjempe narkotikabruk.

Aller viktigst er det å forebygge. Så må de som allerede har et rusproblem få hjelp. Økt innsats fra helsevesenet er sjølsagt bedre enn at politiet springer etter tunge rusmisbrukere med forelegg og bøter.

Vi bør imidlertid ikke bare legge bort straffereaksjonene. Da står vi bare i fare for å senke terskelen for narkotika bruk. Det er ingen smart idé.

Rett før jul la et regjeringsoppnevnt utvalg fram sitt forslag til ny rusreform. I tråd med regjeringsplattformen fra Granavolden foreslår utvalget å droppe anmeldelse og straffeforfølgelse av personer med narkotika til eget bruk.

I stedet skal de pålegges et møte med hjelpetjenesten i kommunen – med tilbud om behandling for de det er aktuelt for. Utvalget begrenser ikke dette til svært rusavhengige eller til besittelse av cannabis. Utvalgets flertall mener det må gjelde alle, og alle typer stoff.

Det er ikke vanskelig å være enig i at behandling kan være bedre enn straff for tunge rusmisbrukere. En forutsetning er at hjelpeapparatet rustes opp, slik at hjelpen faktisk finnes – ikke bare på papiret. Et slikt løft for hjelpeapparatet er imidlertid ikke avhengig av avkriminalisering.

Det kan selvsagt også være gode argumenter for rådgivning framfor bøter for førstegangsovertredelser. Med litt velvilje kan man se det kommunale rådgivingsapparatet som en slags parallell til konfliktrådene – med tilsvarende preventiv effekt.

Likevel er det grunn til å tenke seg grundig om før vi avkriminaliserer bruk, erverv og innehav av narkotika til eget bruk for alle, slik utvalget foreslår. Utvalget begrenser heller ikke avkriminaliseringen til cannabis, men inkluderer også brukerdoser av potensielt langt farligere stoff.

Det understrekes sterkt at dette ikke er det samme som legalisering. For en bruker kan det likevel framstå slik. Derfor er det vanskelig å tro helt på påstanden om at dette ikke vil senke terskelen for nye brukere som ønsker å prøve narkotika.

Avkriminalisering vil da gi økt rusbruk, sjøl om utvalget hevder noe annet. Her er det større grunn til å tro på flertallet i en spørreundersøkelse som er utført for Actis. 70 prosent mener det motsatte.