Faste, hele stillinger bør være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det gir trygghet, forutsigbarhet og ordna forhold til beste for arbeidstakere, arbeidsgivere, konkurransekraft og velferden.

Et arbeidsliv dominert av innleie, deltid og korttidskontrakter gir det motsatte.

Likevel er det vanskelig å se hvordan Arbeiderpartiet skal vinne neste valg med et løfte om å fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser.

Arbeiderpartiets store plan ved valget i 2017 var å kjøre tungt på arbeidslivspolitikk, men da snublet de. Stortingsrepresentant Arild Grande (Ap) sier til Fri Fagbevegelse at Solberg & Co lyktes med å nulle ut temaet fra valgkampen med lureri.

Det skal ikke skje igjen, og han varsler at den generelle adgangen til midlertidige ansettelser skal fjernes straks de tar over.

Kamp mot midlertidighet bør være en kampsak for alle. Måten Ap mobiliserer på nå, ligner derimot på kamp mot papirtigre.

Lovendringen Høyre-Frp-regjeringen fikk gjennom i 2015, førte nemlig aldri til noe skred av midlertidighet. Det har ligget stabilt på samme nivå som da Jens Stoltenberg styrte skuta.

Så kan heller ikke de borgerlige skryte på seg suksess. Høyre lovte i valgkampen i 2013 at dette skulle åpne døra til arbeidslivet for flere unge. Det har det heller ikke gjort.

Ingen av partene har fått rett.

Det betyr ikke at alt er problemfritt. Det er likevel ikke en liberal lov som skaper problemene, men lovbruddene. Så mange som hver tredje midlertidige ansettelse er, ifølge en tidligere rapport fra Fafo, ulovlige.

Langt viktigere enn å smøre korrekturlakk på lovendringer fra 2015, er det derfor å stoppe lovbruddene.

Så må det tilrettelegges for at arbeidsgiverne – både i det private og i det offentlige, faktisk satser på faste ansettelser, slik et flertall av dem sier de helst ønsker, fordi det sikrer bedriftenes kjernekompetanse, bedriftskultur og produktivitet.

Ap klarte ikke å gjøre arbeidslivspolitikk til den store saken i 2017. Da var strategien kamp mot økende ledighet. Så falt ledigheten, og Jonas Gahr Støre sto igjen med «redusert sysselsettingsgrad» som sitt trumfkort.

Ønsker du at velgerne skal duppe av, så er slik retorikk ren sovemedisin.

Arbeiderpartiet lurte seg sjøl. Om de igjen tar opp jakten på papirtigre i stedet for å angripe de reelle problemene bak midlertidigheten, kan de gjøre det igjen.