Ålesund og Sunnmøre fikk ikke plass i det nye katapultprogrammet, og søkeren ÅKP Blue Innovation Arena går glipp av millionbidrag. Sjølsagt er det all grunn til å være skuffa, men slett ingen grunn til å sette seg ned å sture.

Senteret i Ålesund var med helt inn i finalerunden, og i neste runde både bør og kan de være med helt fram. I mellomtiden bør næringslivet i regionen både sørge for å ta i bruk de mulighetene som allerede ligger der og gi ledelsen støtte i kampen om katapult-status ved neste tildeling.

En slik status vil ha stor betydning. Da vil det trolig ligge 100 millioner kroner i potten til fordeling. Et bidrag fra disse midlene vil kunne gi senteret en boost, og gi store ringvirkninger for både bedrifter og kompetansemiljø i nordvest.

ÅKP Blue Innovation Arena ble åpnet av næringsminister Monica Mæland for en knapp måned siden, og er allerede i drift. Her møter avansert simuleringsteknologi lokalt næringsliv. Bedrifter kan nå drive uttesting av produkter og prosesser basert på virtuell simulering og visualisering.

I tillegg til en VR-lab består arenaen av en start-up-lab for gründere og entreprenører som skal gi dem drahjelp til å utvikle nye forretningsideer. Eksisterende næringsliv kan også få hjelp til å videreutvikle ideer og prosjekter med støtte i teknologi som de ikke har tilgang til ellers.

Ikke noe av dette er avhengig av at senteret blir en del av Sivas Norsk katapult. Dette er muligheter som ligger der allerede i dag, og som bidrar til å styrke både næringslivet og kompetansemiljøet rundt Campus Ålesund. Dette handler om unike verktøyer som det gjelder å ta i bruk.

I statsbudsjettet for neste år er det foreslått å sette av 100 millioner til katapultsatsingen. ÅKP Blue Innovation Arena bør absolutt få sin andel av disse. Lokalt næringsliv, eiere og ledelse bør sammen sørge for at senteret står enda sterkere i konkurransen når den nye utlysningen kommer.