Om en uke legger landbruksminister Sylvi Listhaug fram statens tilbud til bøndene i årets jordbruksoppgjør. Gjennom Dagens Næringsliv har hun allerede varslet hva det blir. Ikke en krone ekstra. Står hun fast på det blir det bråk, det trenger ingen tvile på.

Landbrukets egne organisasjoner viser heller ikke moderasjon. Et krav om en inntektsøkning på 1,5 milliarder, der nær en milliard skal komme som økte overføring fra statsbudsjettet, er langt utover all rimelighet. Heller ikke en rødgrønn regjering med Senterpartiet i landbruksdepartementet hadde kunne innfridd det.

I fjor fikk landbruket et rekordoppgjør på rundt 1,27 milliarder, der nær halvparten ble hentet fra økte matpriser. Det ga bøndene en inntektsvekst fra i fjor til i år på 7,5 prosent. Langt over det vanlige lønnsmottakere fikk i lønnsøkning. Mens årets hovedoppgjør ser ut til å ende på rundt tre prosent, vil altså bøndene gå fra en økning på 7,5 prosent og videre oppover. Det er det ikke realisme i.

Hva som er Sylvi Listhaugs plan for landbruket kan det til tider være vanskelig å få øye på. Når det gjelder melkebrukene på Vestlandet og i Nord-Norge ønsker hun større bruk, økt satsing på samdrifter og større melkekvoter. Dette skal gi bedre lønnsomhet og redusere behovet for stadig økte overføringer over statsbudsjettet. Det er en linje som nå også Arbeiderpartiet langt på vei støtter.

Vi mener dette er en fornuftig kurs. Det bidrar til å opprettholde et landbruk over hele landet. Legger grunnlaget for en mer effektiv drift, bedre arbeidstidsordninger for bonden og det vil kunne løfte fram en del sårt tiltrengt nyinvesteringer i driftsbygninger. Det er lettere å få til når en er flere om det. En bonde og et fjøs tror vi ikke er veien å gå for melkeprodusentene. Men for å få til omstilling må landbruket få fornuftige inntektsoppgjør. Da kan en ikke gå fra 1,2 milliarder til null, slik Listhaug antyder.

Omstilling og bedre lønnsomhet i landbruket er helt nødvendig, men for å lykkes med det kan ikke staten snøre igjen pengesekken. Det bør vises igjen i det tilbudet Listhaug legger fram om en uke.