Venstres store seier i Granavolden-forhandlingene var avkriminalisering av bruk av narkotika. Nå ser denne seieren ut til å ryke.

Første steg på vegen mot nederlaget var da Fremskrittspartiet forlot regjeringen. Nå er også høringsrunden ferdig. Den gir ikke akkurat tung faglig støtte til avkriminalisering.

For alle dem som er opptatt av å bekjempe rusproblemer, er det godt nytt.

Avkriminalisering av bruk og besittelse av narkotika til eget bruk var ett av forslagene fra det såkalte Rusreformutvalget. Tanken bak var at rusmisbrukere heller skulle få hjelp og oppfølging enn bøter og straff.

Det er mye fornuft i en slik tanke. Tunge rusmisbrukere trenger hjelp. Straff har liten eller ingen preventiv effekt for disse, men bidrar bare til å gjøre livssituasjonen vanskeligere, og kan drive dem lengre inn i problemene.

Hjelp fra helsevesenet bør derfor ha førsteprioritet. Denne delen av rusreformutvalgets forslag bør slett ikke legges dødt, men heller styrkes.

Avkriminalisering vil imidlertid bidra til å senke terskelen og alminneliggjøre narkotikabruk for langt flere. Oppfølging i helsevesenet vil ikke være nødvendig og blir neppe gjennomført for de som ikke har klare misbruksproblemer.

Konsekvensen vil derfor være at vi får flere som bruker og eksperimenterer med narkotika, fordi det oppleves som risikofritt – også bruk av farlige stoff. Flere sårbare vil slik bli rekruttert til misbruk og avhengighet. Det er ikke mer rusbruk samfunnet vårt trenger.

Høringsfristen gikk ut fredag. Politiet, Politiets Fellesforbund, Det nasjonale statsadvokatembetet, Legeforeningen, Folkehelseinstituttet og Sekretariatet for konfliktrådene er blant høringsinstansene som er kritiske til forslaget om avkriminalisering.

Flere av disse deler likevel synspunktet med positive høringsinstanser om at det er viktig å legge mer vekt på hjelp enn straff for rusavhengige. Blant de som er positive er Røde Kors, Kirkens Bymisjon og Norsk psykologforening, men det er altså først og fremst av hensyn til rusavhengige.

Venstre stod alene om å kjempe avkriminalisering gjennom i regjeringsplattformen. Når Fremskrittspartiet nå ikke lenger lar seg forplikte av Granavolden-plattformen, kan de altså ikke lenger binde et flertall til dette standpunktet.

I stedet for å fortsette på dette blindsporet, bør derfor regjeringen heller konsentrere seg om det som har positiv effekt – mer hjelp og støtte til alle som ligger under for rusavhengighet.