Alle gode krefter må trå til for å få Kleven verft på fote igjen. Og det må skje raskt. Kleven har kompetansen, utstyret og folkene som skal til for å få virksomheten i gang igjen. Nå trenger verftet en eier som skjønner forretningskulturen i den maritime klyngen og som har tillit både hos de ansatte og bankene.

Kleven er en hjørnesteinsbedrift i Ulstein-samfunnet, og verftet er en nøkkelbedrift i den maritime klynga. Vi står overfor et stort grønt skifte i skipsfarten. Her er verft som Kleven en del av løsningen. For oss er det åpenbart at den kompetansen som finnes ved Kleven tilhører framtida.

I tillegg har verftet de siste årene tatt i bruk nyskapende sveiseteknologi som har gjort at de har kunne flytte hjem igjen stadig mer av skrogarbeidet. På toppen av dette har de et moderne og godt fungerende anlegg på Dimnøya.

At et verft som har alt dette på plass ikke skal ha livets rett, framstår for oss som uforståelig. At den konkurssituasjonen verftet nå står i skal ende opp med en nedstengning virker helt meningsløst.

Skulle det skje vil det få store ringvirkninger for hele Søre-Sunnmøre. Det vil kunne føre til mindre arbeid for underleverandører, økt arbeidsledighet og svekket kommuneøkonomi. Altså svært alvorlige konsekvenser.

Noen tar nå i bruk ord som «den verste krisen for Ulstein-samfunnet noen gang». Det er ingen tvil om at dette er en alvorlig situasjon. Den omstillingen verftsindustrien står midt oppe i, er svært krevende og kostbar. Etter flere år med store tap, øynet mange ved starten av året håp om bedre tider når en så den store etterspørselen i markedet etter mindre cruiseskip. Dette var i ferd med å bli det nye markedet for verft som i mange år hadde bygget båter for oljebransjen.

Så kom koronapandemien og fullstendig slo bunnen ut av det markedet.

Regjeringen har som en del av krisepakken til verftsindustrien varslet at Kystvaktens fartøyer i Skjold-klassen skal gjennomgå betydelige oppgraderinger. Det dreier seg om seks hurtigånde korvetter. Forsvarsmateriell er unntatt fra EØS-bestemmelsene og kontraktene kan dermed plasseres ved norske verft.

En kontrakt med forsvaret for å gjøre dette arbeidet på noen av de seks båtene, kan være akkurat det Kleven trenger. Men skal en konkurrere om disse kontraktene, må en ha på plass fortsatt drift ved verftet.