Ap, Senterpartiet og SV har fremmet et forslag i Stortinget om at de settes ned et partssammensatt utvalg som skal foreslå lovendringer for å gjennomføre norske lønns- og arbeidsvilkår for den delen av skipsfarten som opererer på norsk sokkel. Denne uka ble det gjennomført høringer i Stortinget om dette er mulig å gjennomføre. Der sto jurister mot jurister i synet på om dette er en lovendring som er mulig å gjennomføre.

Ikke veldig overraskende mener Rederiforbundet at dette ikke er mulig eller ønskelig, mens sjømannsorganisasjonene mener det motsatte. Det er vel heller ikke veldig overraskende at regjeringspartiene er meget skeptiske til forslaget. Regjeringen har til høsten varslet en stortingsmelding om maritim politikk som også vil omhandle lønns- og arbeidsvilkår på skip i norske havområder.

Det alle bør kunne være enige om er at skipsfarten ikke er tjent med at lønns- og arbeidsforholdene om bord på norske skip blir et kappløp mot bunnen. Under høringen viste Ap-leder Jonas Gahr Støre til eksempler på lønninger på skip i norske farvann ned mot 30 til 40 kroner timen. Støre mente det vitnet om uverdige tilstander i deler av skipsfartsnæringen. Det har Støre helt rett i. Lønninger på dette nivået er sosial dumping.

Så er spørsmålet hvor omfattende dette er. Det vi vet er at offshore supply flåten, som nå mer enn tidligere har muligheter til å hente inne utenlands mannskap, i liten grad har benyttet seg av dette. Dette henger nok også sammen med at denne delen av flåten nyter godt av betydelig statlig subsidier av lønnskostnadene gjennom nettolønnsordningen for sjøfolk.

Det er gode grunner for å sette inn tiltak for å beholde mest mulig norske sjøfolk på norske skip. Sjøfolkene er en viktig del av den kompetansen som den maritime klyngen sitter på. Vi er mer usikre på om det er juridisk mulig og tjener sin hensikt å innføre et eget lønnsregime tilknyttet norsk sokkel.

Som blant andre Rederiforbundet påpeker vil det i teorien kunne føre til at en må skifte mannskap når skipene beveger seg i ulike lands farvann. Det er vel heller ikke slik at vi ønsker at norske sjøfolk som jobber på båter som opererer i Brasil eller Nigeria skal betales etter lokale forhold.

Det hele skipsfartsnæringen kan enes om er at vi ikke kan akseptere sosial dumping på norske skip. Så må en jobbe for et internasjonalt rammeverk som forhindrer at det skjer på skip under andre flagg.