Regjeringen åpner for utbygging av mer vindkraft på land. Det pekes på at kommunene skal få langt mer innflytelse, og at en ny produksjonsavgift skal gi vertskommunene større økonomisk gevinst ved å avstå areal til vindkraft.

Det er ikke tvil om at vi trenger mer fornybar kraft. Landbasert vindkraft er både billigere å bygge ut, og teknologisk mindre krevende enn vindkraft langt til havs.

Men vi tror det fortsatt er svært stor motstand mot vindkraft på land, og at det vil bli meget krevende å få på plass nye store vindkraftanlegg.

Olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) forsikret om, da han la fram regjeringens tilleggsmelding til den energimeldingen som Solberg-regjeringen la fram, at kommunene nå skal få mer innflytelse på konsesjonsbehandlingen.

Aasland påpeker at utbyggingen av vindkraft på land må skje med kommunenes samtykke.

Vi tror det er svært få kommuner som i dag vil si ja til vindkraft. Det som kan endre det er en langt bedre økonomisk kompensasjon for å stille areal til disposisjon enn hva som er tilfelle i dag. Om den produksjonsavgiften som regjeringen nå legger på bordet er god nok til at kommunene sier ja, gjenstår å se.

Den oppheta kampen mot vindkraftutbyggingene på Haramsfjellet og på Fosen i Trøndelag, ble av mange tolket som en sluttstrek for vindkraftutbygginger på land. De siste tre årene har ikke NVE behandlet en eneste søknad om vindkraftutbygging på land.

Men vinterens skyhøye strømpriser, sammen med Russlands angrep på Ukraina, har skapt et helt ny energidebatt. Europa ønsker å frigjøre seg fra avhengigheten av russisk gass. Det vil bety høyere strømpriser i Europa.

Norge er i dag koblet til det europeiske energimarkedet. Det er derfor all grunn til å tro at også vi må leve med høyere strømpriser enn det som vi historisk har vært vant med.

På toppen av dette skal vi gjennom det mye omtalte grønne skiftet. Det betyr blant annet en omfattende elektrifisering av samfunnet.

I vårt fylke er en rekke prosjekter i gang som alle krever økt tilgang på elektrisk kraft. Det være seg produksjon av hydrogen og landbasert fiskeoppdrett. I tillegg til dette kommer elektrifisering av ferjeflåten og etter hvert også mye av nærskipsfarten.

I sum betyr dette at vi er nødt å øke produksjonen av fornybar energi. De siste årene har alle politisk parti pekt på havvind som løsningen. Mye tyder på at vi trenger å få på plass økt strømproduksjon raskere enn det en klarer med vindturbiner til havs.

Skal en lykkes med å bygge ut mer vindkraft på land, krever det helt annet samspill mellom kommunene, utbyggerne og staten enn det vi har sett til nå.