Politikerne i Viken fylke går i strupen på Vestlandet for å sikre seg mer penger til en svulmende ønskeliste til veg og bane på Østlandet. Utspillet kan godt avvises som både taktløst, kunnskapsløst og lite konstruktivt. Likevel er det dumt å ikke ta det alvorlig.

For når 87 representanter i et fylkesting som representerer 1,2 millioner innbyggere samler seg om et angrep på ferjefri E39, ligger det betydelig makt bak forsøket på å flytte penger fra øst til vest.

Her må vestlendingene stå samlet, både på tvers av fylkesgrenser og innad i fylkene.

Nå er ikke kritikken mot E39 det viktigste punktet i Vikens innspill til Nasjonal transportplan, men det peker på noe sentralt. Aldri tidligere har vi hatt en transportplan med så store ambisjoner, men det er viktig å huske at dette bare er ambisjoner.

Hard vegvaluta blir ikke de 1.000 milliardene som ble lagt i NTP-potten før de blir stemplet inn i det enkelte statsbudsjett.

Så når kostnadene på enkeltprosjektene eser ut, trenger man verken å være rakettforsker eller transportøkonom for å se at sjøl 1.000 milliarder ikke rekker til å oppfylle alle ønsker.

Det holder å være fylkestingspolitiker med en lang ønskeliste for prosjekter i egen region.

Akkurat der står fylkestingspolitikerne i Viken nå, med skylapper på.

Effektive transportløsninger er en forutsetning for et konkurransedyktig næringsliv, enten det er øst, vest, sør eller nord i landet.

Da ferjefri E39 fikk sitt gjennomslag i 2013, var det ikke ved at vestlendingene satte prosjektet opp mot prosjekter på Østlandet.

Tvert imot ble det argumentert med at både E39 og en storsatsing Intercity-prosjektet på Østlandet var en nødvendig del i en nasjonal samferdselssatsing. Begge deler er av stor betydning for å utvikle verdiskapinga i Norge.

Slik er det fortsatt. Kapper vi beinet under den ene landsdelen, så halter hele nasjonen.

De tre fylkene på Vestlandet er landets ledende eksportfylker, også om vi ser bort fra olje og gass. Dette kommer hele landet til gode. Ved å binde landsdelen tettere sammen, styrker vi ikke bare denne regionen, men også norsk konkurransekraft.

Derfor er ferjefri E39 viktig.

Heldigvis er ikke fylkestinget i Viken landets nasjonalforsamling, men de har kjøttvekta på sin side. Og de er ikke aleine om å ville begrave ei storsatsing på Vestlandet.

Derfor er det viktig at Vestlandet nå står samlet og ikke begraver seg i interne krangler.

Noen tror at Møre og Romsdal uansett får «sin andel» av samferdselskronene. Slik er det ikke.

I duell mot Viken blir fylket en lettvekter.