Sukkertoppen er et svært attraktivt turmål, med fantastisk utsikt over byen, innover fjordene og utover mot havet. Den store slitasjen på fjellet, som blant annet fører til digre gjørmehull, har bekymret mange. Det haster å få på plass den nye turstien fra Osane, og da trengs det både penger og dugnadshjelp.

I en artikkel i Sunnmørsposten nylig forteller Arild Egeness i Sukkertoppen Vel, at bygging av den nye stien risikerer å bli utsatt enda en gang, på grunn av pengemangel.

Etter planen skulle arbeidet starte i mai, men ble utsatt til slutten av august. Dersom man ikke får på plass tilstrekkelig finansiering nå i sommer, må man vente enda lenger med å komme i gang. Både banker og stiftelser har bidratt med god støtte, men Sukkertoppen Vel håper at flere lokale bedrifter kan delta. Ingen tvil om at mange vil ha nytte og glede av den nye stien, både fastboende og tilreisende.

Sukkertoppen Vel har fått arkitektfirmaet Snøhetta til å utarbeide en plan, som omfatter både opprusting av den gamle stien og en ny tursti fra Osane. Ved å etablere ny sti, kan man spre folkevandringa til toppen over et større område, og sikre bærekraftig bruk av fjellet for framtida.

Den nye turstien skal ha startpunkt ved parkeringsplassen på Osane, og så blir det lagt opp til både naturleikeplass, hvilebenk, utsiktspunkt med rampe og gapahuk. Naturstien vil gjøre området til et enda mer spennende turmål for barnefamilier, og dermed øke attraktiviteten til byen.

De frivillige i Sukkertoppen Vel, Aksla Vel og tilsvarende foreninger gjør en beundringsverdig innsats for lokalsamfunnet. Ved å legge forholda til rette for at flere kan komme seg ut på tur og bruke naturen på en god måte, bidrar de positivt til folkehelsa.

2022 er Frivillighetens år, og det blir markert med mange forskjellige arrangementer over hele landet. Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre som samarbeider med Frivillighet Norge er invitert til å synliggjøre betydningen av frivillig arbeid.

En god måte å feire frivillighetens år på, er å delta i dugnadsarbeid. Sukkertoppen Vel er ei av flere grupper som nå trenger flere dugnadsarbeidere, i første omgang for å utbedre den eksisterende stien, og deretter til arbeidet med den nye. Målet må fortsatt være å komme i gang med den nye turstien i høst.