Herøy-reder Åge Remøy er ikke typen som lett gir opp. Det beviser han når han nå er i ferd med å bygge opp et nytt offshore supply-rederi med hovedkontor i Fosnavåg.

Dersom det ikke ligger noen skjær i sjøen med tanke på eierne bak et obligasjonslån, vil han kunne føye til to store subseaskip fra Forland Shipping i Bergen, og dermed sitte med en ny Rem-flåte på seks skip.

Det er nesten umulig å ikke bli imponert over det Remøy gjør. Han er ingen ungdom lenger. Mange i hans alder ville valgt noe både roligere og mindre risikofylt å drive med enn å satse store penger på å bygge opp igjen en ny offshoreflåte, etter at hans gamle rederi ble slukt av Røkke og Fredriksen og fusjonert inn i Solstad Shipping.

Det er nok en blanding av stahet, lokalpatriotisme, et intenst ønske om å skape noe og «hva var det jeg sa», som ligger bak. Det gikk tungt inn på Remøy at han mistet kontrollen med sitt forrige rederi. Han bruker selv ordet ran, etter at Aker kjøpte seg kontroll i et obligasjonslån og brukte det som brekkstang for å sikre seg Rem Offshore. Remøys problem den gang var at krisen i offshore supply-bransjen hadde satt ham i en situasjonen der han var i brudd med lånebetingelsene. Når det skjer kan du risikere å miste det du eier, uten at det er et ran av den grunn.

Åge Remøy lovet allerede den gangen at han skulle komme tilbake. Noe han nå gjør, og det i en bransje der problemene på ingen måte er over. Fortsatt tjener ikke rederiene penger. En situasjon som fort kan vedvare i mange år ennå. Derfor håper vi Remøy og hans to medinvestorer har kontroll på regnestykkene og har nok kapital til å stå i en nedgangskonjunktur noen år. I dagens marked er det ikke vanskelig å få kjøpt brukt tonnasje til en rimelig penge. Utfordringen er å få båtene i arbeid til en pris som i det minste dekker kostnadene.

Vi håper Remøy lykkes. Gitt den situasjonen den maritime klyngen i vårt område er i, er det svært kjærkomment om noen klarer å bygge opp et nytt rederi med lokalt forankret eierskap.