Noen landbruksrevolusjon klarte aldri Frp gjennomføre.

Torsdag denne uka gjorde næringskomiteen på Stortinget seg ferdig med landbruksmeldingen. Det er meldingen som skal gi de overordnede rammene og peke ut retning for landbruket i årene framover. Landbruksminister Jon Georg Dale måtte se at på punkt etter punkt ble hans forslag lagt i skuffen av Venstre og KrF.

Dale sa seg likevel fornøyd. Han erkjente at en mindretallsregjering aldri helt får det som den vil, men at retningen for hvordan han og Frp vil at landbruket skal utvikle seg i var på plass.

Dale har langt på vei sine ord i behold. Kursendringene Frp har gjort med å prioritere heltidsbonden, de største brukene og ta grep for å øke effektiviteten og produksjonen, er tiltak til og med en regjering der Senterpartiet er med, skal slite med å reversere.

Men Frps ambisjoner om et mer markedsstyrt og mindre gjennomregulert landbruk, har partiet måtte gi opp. De fleste forsøk på slippe markedet til på bekostning av statlige reguleringer, er blitt effektivt stoppet av Venstre og KrF.

Dette til tross kan Dale med statistikken i hånd vise fram resultater der næringen på en rekke felter gjør det bedre nå enn da Frp tok over landbruksdepartementet etter Senterpartiet. Økonomien er styrket, selvforsyningsgraden går opp, det er mindre dyrket mark som legges brakk og nedgangen i tallet på bruk øker ikke sammenlignet med tidligere perioder. En heltidsbonde med en viss størrelse på gardsbruket tjener bedre nå enn under den forrige regjeringen.

Slår dagens meningsmålinger til vil det derfor være en landbrukssektor i god stand som Senterpartiet kan overta etter Frp til høsten. Det var det nok ikke mange i næringen som trodde da Sylvi Listhaug for snart fire år siden skred inn i på kontoret i Landbruksdepartementet.