Valget i 2017 har to klare tapere, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, og den største taperen er Arbeiderpartiet. Nå blir det oppvask. Ett av de store spørsmålene nå er om en partileder forsvinner ut med vaskevannet.

Alt i går var sentralstyret i Arbeiderpartiet samla for å finne ut hva som traff dem. Etter en valgkamp der det meste gikk feil veg og endte med det nest dårligste resultatet på 90 år, er «evaluering» et pent ord for det som skal skje.

Nå snakkes det om en havarikommisjon. Like mye som å finne ut hva som gikk galt før krasjlandingen, vil dette imidlertid handle om hva som skal skje videre. Sjøl om alle nå utad samles bak Støre, er det liten tvil om at dette valgresultatet også kan ha kimen av en lederstrid i seg.

Les fleire saker om stortingsvalet 2017.

Lederskifter er aldri gratis. En opprivende lederstrid vil alltid ha sin pris, og for et parti som fortsatt drømmer om en snarlig blåblå regjeringskrise, trenger ikke det å være den smarteste løsningen. Likevel vil spørsmålet komme opp, og deler av kretsen rundt Trond Giske ser allerede ut til å røre på seg.

Det mest nærliggende alternativet er likevel å fortsette med Støre som pilot, men at partiet tar et alvorlig oppgjør med strategien som førte til nederlaget. Særlig er reaksjonene på Støres flørt med sentrum sterke og stadig mer høylytte, blant annet fra fagbevegelsen.

Ap gransker seg selv: Støre vil ha ærlige svar om hva som gikk galt

Det vil få konsekvenser, helt uavhengig av lederspørsmålet. Den døra Støre smelte i ansiktet på KrF da Knut Arild Hareide mot slutten av valgkampen klargjorde at det ikke var aktuelt å felle Erna Solberg, vil forbli lukket.

I tillegg må partiet stille spørsmål ved det rødgrønne prosjektet. Jens Stoltenberg var byggmesteren for dette etter valgnederlaget i 2001. Konstruksjonen holdt ham ved makta i åtte år, men bar ikke vekta av Ap i denne valgkampen.

Fire nye år i slagskyggene av Stoltenbergs rødgrønne reisverk vil koste kompromisser, og bidrar ikke gjøre kjernesakene tydelige. Vi kan komme til å se et Arbeiderparti som velger å kjøre solo. Ved å koble seg fri fra Sp og SV kan partiet lettere blankpolere og reindyrke egen profil.

Her finner du flere av Sunnmørspostens ledere!