Når el-bilfordelene skal fases ut, er det fornuftig å starte med de aller dyreste bilmodellene. Det er klimagevinsten ved kjøp og bruk av elbil man bør belønnes for, ikke kjøp av luksus.

Derfor er det et godt forslag å sette en øvre grense for hvor store summer en får momsfritak for.

Det sikre inntektene til statskassa, samtidig som utskiftinga av bilparken kan holde fram i et stort tempo blant folk flest.

El-bileierne har i dag skatte- og avgiftsfritak for over 19 milliarder årlig, ifølge regjeringens forslag til statsbudsjett. Disse fritakene har vært helt nødvendige for å få den store el-bilandelen vi har nådd til nå.

Nå er imidlertid flere av ordningene i ferd med å nærme seg best-før-dato. Andelen av el-biler øker sterkt. Jo større denne andelen blir, jo mer framstår fordelene som en subsidiering av bilkjøp og bilhold.

En slik subsidiering er verken fornuftig samfunnsøkonomisk eller opp mot finansieringen av andre samfunnsgoder som for utdanning og helsetjenester. Etter at inneværende stortingsperiode er ute, går det derfor mot en nedtrapping av disse ordningene.

Spørsmålet er nå hvilke ordninger som skal fases ut, i hvilken rekkefølge og hvor raskt. Et regjeringsoppnevnt utvalg la tidligere i høst fram forslag om å skrote flere av dem.

Stortinget og regjeringen har samtidig også et mål om at det bare skal selges nullutslippsbiler fra 2025. Dette er et mål det ikke er mulig å nå uten at mange av fordelene ved kjøp og bruk av elbil blir beholdt.

Fortsatt er det dyrere å produsere elbiler enn bensin- og dieselbiler, og vi kan ikke nå målet om statlige avgifter gjør el-bilen til et mer kostbart valg. Avgiftslettelser og avgiftsfritak ved kjøp av nybil er en viktig årsak til at det i dag er nær 300.000 elbiler på norske veger.

Her veier momsfritaket svært tungt.

Uavhengig av hvem som vinner valget neste år, må bilkjøperne regne med at gulrøttene blir mindre fristende ved kjøp av nullutslippsbiler. Både Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har sagt at de vurderer å ta bort deler av det. Venstre og MDG vil beholde fordelen.

Arbeiderpartiet har i sitt programforslag foreslått et tak. Nå er også SV på glid. I så fall kan det bety at fritaket begrenses til biler som koster under for eksempel 600.000 kroner.

Dette er en fornuftig tilnærming.

Hvor høyt eller lavt denne beløpsgrensa legges, kan sikkert diskuteres. Om tempoet i utskiftingen av bilparken ikke skal bråbremse, så er det imidlertid nødvendig at «normale familiebiler» slipper unna denne avgiftssmellen ennå i mange år.