Torsdag tok Jonas Gahr Støre (Ap) den første lille etappeseieren etter valget på veg mot sin drømmeregjering. Samtaler er blitt til sonderinger.

Det skal mye til for at de ikke ender med forhandlinger.

Kommer Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV først så langt, er resultatet nærmest gitt. Da handler det først og fremst om hvem som har mest å gi og mest å tape på veg inn regjeringsdøra.

Enkelt blir det ikke. Selv om de tre er enige i mange viktige saker, er der også mye som splitter. Det er Jonas Gahr Støre, Audun Lysbakken (SV) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) inderlig klar over.

Dessuten holder Vedum fortsatt fast ved at han helst vil i regjering uten SV.

Når de tre nå er samlet på Hurdalssjøen hotell for sonderinger, er imidlertid ett viktig hinder allerede forsert. Alle tre er med dette tydelige på at det er vilje til å sitte sammen også i regjering.

Da Erna Solberg (H) samlet de borgerlige valgvinnerne til sonderinger i Nydalen i 2013, endte det med at KrF og Venstre gikk fra bordet. De bandt seg imidlertid til regjeringen med en samarbeidsavtale. Den muligheten er på det nærmeste utelukket nå.

Det innsnevrer mulighetene til brudd eller samling.

Brudd er minst sannsynlig. Til det har de tre så mye å vinne på å gå i regjering sammen. Sp er det eneste av de tre som ser for seg noe annet. Til gjengjeld har de ikke velgernes mandat til å danne flertall med andre. De har også god tradisjon for å la prinsipper vike for posisjoner og makt. Bare se på antallet Sp-ordførere.

Sonderingene vil i første rekke handle om det store bildet og de viktigste utfordringene — både i eventuelle forhandlinger og for en koalisjonsregjering. Om de ikke kommer i mål i dag, vil de fortsette etter en pause lørdag, før det blir konkrete forhandlinger, trolig alt neste uke.

Det er i disse forhandlingene de virkelig harde dragkampene står.

Her må alle gi så det svir på saker som rovdyr, abort, kommune-skilsmisser, CO2-avgift, oljeleiting og skatt. Samtidig må alle få sitt klare fotavtrykk på regjeringserklæringen — og et stort nok knippe statsråder. SV må også ha et resultat som står seg gjennom en uravstemning.

Dette vil bli tøft nok. Sannsynligheten for at dette skal ende med forlis er likevel svært liten. Til det er nedsiden altfor stor for alle tre partier. Derfor kommer Trygve Slagsvold Vedum, Audun Lysbakken og Jonas Gahr Støre til å stå på Slottsbakken midt i oktober — sammen.