Smitteverntiltakene hos Vard koster nå 500.000 kroner om dagen. Verftene har over flere måneder hatt store kostnader tilknyttet smittevern uten å ha få kompensert en krone fra staten. Det er urimelig og helt uakseptabelt.

Bakgrunnen for de høye kostnadene er at verftene er helt avhengig av innleid utenlandsk arbeidskraft. Dette er noe som har pågått gjennom hele pandemien.

På NRKs Politisk kvarter fredag morgen erkjente Høyres Tom-Christer Nilsen, som kommer fra Hordaland, at som følge av at verftene ikke har hatt omsettingsfall i denne perioden, så har de heller ikke kommet inn under noen av støtteordningene. Han pekte på at det nå er en ny situasjon og at de skal se nærmere på dette.

Dette er en forunderlig argumentasjon. Det er ikke en ny situasjon som har oppstått nå. Kostnader med smittevern tilknyttet utenlandske arbeidere er noe verftene har hatt siden pandemien slo inn. Dersom det har gått sentrale politiker hus forbi, er det grunn til bekymring.

Det som er nytt nå er at smitten øker, og at kostnadene tilknyttet smittevernarbeidet av den grunn også øker.

Det synes her å være behov for en tydeligere kommunikasjon av forskjellen mellom faktiske kostnader direkte knytte opp mot det daglige arbeidet med smittevern på den ene siden, og framtidige støtteordninger som følge av en mulig markedssvikt i kjølvannet av pandemien på den andre.

At dette er to ulike forhold, må en forvente at Stortinget og regjeringen ser.

Dette er ikke noen som bare gjelder Vard-konsernet. Det gjelder en rekke andre verft, men også andre bransjer som bygg og anlegg som har noen av de samme utfordringene tilknyttet innleie av utenlandsk arbeidskraft.

Næringsminister Iselin Nybø sier nå at hun er villig til snarlig å se på nye tiltak for næringslivet.

Med de nye strenge koronatiltakene vi nå må gjennom i ukene og kanskje månedene framover, er det åpenbart at regjeringen må komme opp med nye tiltak.

Serveringsbransjen, hotellene og reiselivet er utvilsomt hardere rammet en maritim industri, men det må ikke forhindre at en får på plass ordninger for å dekke de løpende merkostnadene verftene har som følge av den økende smitten.