De store bankene skuffer inn penger på renteøkningene. Det kan de gjøre fordi de vet at det sitter langt inn for de fleste av oss å bytte bank.

DNB la torsdag denne uka fram et rekordresultat. Banken tjente 7,56 milliarder kroner i tredje kvartal.

Resultatet viser at inntektene fra renter vokser i takt med rentehevingene fra Norges Bank.

For mens bankene er raske med å øke rentene på sine utlån, er de langt treigere med å øke rentene på innskudd.

Mens utlånsrentene nå passerer tre prosent, ligger fortsatt innskuddsrenten i DNB på rundt en prosent. Denne marginen bidrar til milliarder på bunnlinja til landets største bank.

Bankene skal tjene penger. De er i tillegg pålagt av myndighetene en rekke krav til soliditet for å hindre at de kommer i vanskeligheter i økonomiske nedgangstider.

En bankkrise vil være svært ødeleggende for et lands økonomi.

Men det er stor forskjell på solid og god bankdrift og ren grådighet. Det vi nå ser fra landets største og delvis statseid bank, minner en god del om de siste.

I følge E24 har analytikere beregnet at bare det siste rentehoppet vil øke DNBs netto renteinntekter med 1,9 milliarder kroner, hvis man ser på effekten over et helt år.

Samlet økte bankens netto renteinntekter kraftig til 12,25 milliarder kroner, sammenlignet med 9,76 milliarder i samme periode i fjor.

Økonomirådgiver, kjent fra blant annet programmet Luksusfellen, Hallgeir Kvadsheim, karakteriserer DNBs rekordresultat som utslag av grådighet. Da særlig med henblikk på bankens sendrektighet med å øke renta på innskudd.

Det vil etter alt å dømme komme nye renteøkninger tiden som kommer. De vil slå hardt inn i manges privatøkonomi.

Da er det viktig at vi som forbrukere benytter den makta vi har overfor bankene og stiller krav om bedre betingelser og bytter bank når det er nødvendig.

Det viser seg at det er ganske store forskjeller bankene mellom både når det gjelder hvem som kan tilby de beste boliglånsavtalene og hvem som tilbyr best rente på innskudd.

Det er ikke nødvendigvis de samme bankene, men det er heller ingen grunn til å samle hele sitt kundeforhold i en bank.

Ny teknologi gjør også at det er langt enklere enn før å bytte bank.

Vi kunne kanskje forventet at bankene i en krevende tid som dette tok mer samfunnsansvar og litt mindre hensyn til egen bunnlinje og aksjonærer.

Men det tror vi neppe skjer. Da må kundene bruke sin forbrukermakt, stille kritiske spørsmål til sin egen bank og ta den lille jobben det er å bytte bank når det lønner seg.