Senterpartiet valgte politisk fleksibilitet framfor å spisse kampen mot høye strømpriser. Landsmøtet i helga la ingen nye krav om strakstiltak i verktøykassa til partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Forsøkene – med ett unntak, ble effektivt banket ned.

Slik valgte landsmøtet å gi ledelsen en litt lettere hverdag i regjering, men uten å skjerpe tonen i kampen for mer nasjonal kontroll og raske grep for å kutte strømregninga til vanlige folk og vanlig næringsliv.

Flere av delegasjonene på landsmøtet var utålmodige. De ønsket flere strakstiltak og større innstramming i krafteksporten. Partiledelsen kom til landmøtet med ei verktøykasse som de mente var god nok som den var.

I tillegg kunne partilederen forkynne et endelig nei til ny kabel til Skottland og innstrammet utveksling i eksisterende kabler til øyriket i vest.

Å kalle dette politiske seire er å overdrive. Redusert kapasitet i dagens utveksling er en rein teknikalitet som følge av at Storbritannia sjøl har strammet inn. Åpner de opp igjen, vil trolig Statnett gjøre det samme. Og NorthConnect-forbindelsen til Skottland har i realiteten vært død i tre år.

Og suget etter flere utenlandskabler har avtatt i de fleste partier.

Landsmøtet og partiledelsens svar til utålmodige strømopprørere er nå blant annet videre strømstøtte til husholdninger, utsatte næringer og frivilligheten. For næringslivet er det fastprisavtalene som skal fikse «biffen» på kort sikt.

Det meste som i dag altså.

Et nytt strømprisutvalg skal også i sving. Utvalget skal komme i mål sånn rundt statsbudsjett-tidene i oktober, i god avstand fra lokalvalget i september. Sammen med at prisene synker av seg sjøl utover våren og sommeren, kan dette parkere strømopprøret som valgkampsak.

Og for de som ikke gir seg, ligger et løfte om mer kraftutbygging på bordet. At interessen for bygge ut havvind kan bli dempet om Sp-kravet om at alle kabler skal gå til Norge, er bare en liten parentes for partiet.

Partiledelsens eneste nederlag i strømdebatten var at landsmøtet forlanger at partiet sier nei til elektrifisering av gassanlegget på Melkøya ved Hammerfest. Her fikk ikke nestleder Ola Borten Moes advarsler om å være konkret, gehør.

Ap ser dermed ut til å stå alene om planen om å bruke kraft tilsvarende seks Altakraftverk for å kutte klimautslippene fra gassanlegget.

Melkøya-vedtaket vil hindre at den nordligste regionen havner i kraftunderskudd like fort som resten av landet. Det løser imidlertid ikke floken for resten av landet: Et økende kraftunderskudd og en varig høyere pris.