F16-fly har lenge stått høyt på Ukrainas ønskeliste. Etter at Danmark og Nederland gikk i front med å donere slike fly, er ønsket i ferd med å gå i oppfyllelse.

Det er helt rett av Norge å følge etter.

Ukraina er fullstendig underlegne Russland i luftrommet. Landet trenger mer moderne kampfly for å kunne forsvare sitt eget luftrom og for å kunne gi luftstøtte til sine bakkestyrker. Den hjelpen må vi gi dem.

Ukrainas flåte av kampfly er liten sammenlignet med den russiske. Da Russland innledet invasjonen i fjor, hadde Ukraina noen titalls MiG-29-kampfly og rundt 30 Su-27. Begge er eldre fly produsert i Sovjetunionen.

Senere har landet mottatt fly av samme type fra Polen.

Den polske presidenten Andrzej Duda antydet tidligere i vår at landet var villige til å donere alle sine 28 MiG-29 til Ukraina.

Fordelen med MiG-flyene er at det ukrainske luftforsvaret har både piloter, logistikk og kompetanse på disse. Det er langt mer krevende å sette de amerikanskproduserte F16 inn i forsvaret av Ukraina.

Opplæring av piloter og støttepersonell tar tid, og det må etableres en egen logistikk rundt disse flyene.

På sikt vil likevel dette styrke Ukrainas forsvar betydelig, både fordi de trenger flere fly og fordi F16 til tross for sin alder er langt mer moderne enn de gamle sovjetiske flyene som både Ukraina og Russland har i dag.

Vestlige land har nølt med donasjoner av vestlige kampfly, slik de også gjorde da det var snakk om tyngre artilleri og panservogner. Danmark og Nederland brøt denne barrieren. Flere land er nå på veg til å følge etter.

I Sverige pågår det nå en debatt om landet skal bidra med svenskproduserte JAS Gripen. Foreløpig har regjeringen sagt nei til dette, og begrunnet det med at Sverige trenger flyene til eget forsvar.

Om Sverige skulle endre standpunkt, vil det trolig derfor være snakk om et mindre antall fly.

Danmarks bidrag til Ukraina utgjør 19 fly. Nederland har ikke tallfestet sitt bidrag, men har hele 42 disponible. Norge har alt solgt eller skrevet kontrakt om salg for 42 fly, men hadde minst 11 som ikke var lovet vekk da statsminister Jonas Gahr Støre torsdag reiste på sitt uannonserte besøk til Kyiv.

Norge besluttet alt i mai å støtte og bidra til treningen av ukrainsk personell på F16. To fly ble også stilt til disposisjon for denne treningen.

En norsk donasjon av kampfly til Ukraina er altså bare et naturlig neste skritt. Russland fordømmer naturlig nok slike donasjoner, og mener de bidrar til å eskalere krigen.

En krig de selv når som helst kan avslutte.