Vi kan få en ny storkrig i Midtøsten. En krig med uante konsekvenser.

Natt til fredag angrep amerikanske og britiske styrker houthiene i Jemen med fly, skip og ubåter.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier at det er stadig større grunn til bekymring for en storkrig i Midtøsten.

USAs president Joe Biden peker på at angrepene er en direkte respons på houthienes angrep på internasjonale skip i Rødehavet.

Den militære aksjonen ble utført av USA og Storbritannia med støtte fra Australia, Bahrain, Canada og Nederland.

USAs forsvarsminister Lloyd Austin sier aksjonen rettet seg mot houthienes steder for missilutskyting og radarsystemer.

Houthi-bevegelsen er alliert med Iran, og har siden 2015 vært i krig med en amerikanskstøttet saudiledet koalisjon som kjemper på vegne av Jemens internasjonalt anerkjente regjering.

Houthi-bevegelsen har i snart ti år kontrollert store deler av Jemen, som har kystlinje mot Rødehavet og Adenbukta. Området er svært viktig for internasjonal skipsfart.

Angrepene fra houthiene mot skipsfarten i Rødehavet er begrunnet med Israels krig på Gaza.

Den sjiamuslimske islamist bevegelsen Hamas, Hizbollah i Libanon og Houthi-bevegelsen i Jemen er støtte av, og for stor del finansiert av regimet i Iran. Landet er i tillegg en viktig støttespiller for Russland i deres angrep på Ukraina.

På den andre siden står Israel, støtte av USA og med bånd mot sunnimuslimske Saudi-Arabia.

En storkrig i Midtøsten langs disse frontene har skremmende perspektiver og vil kunne få store konsekvenser langt utenfor regionen.

Den internasjonale skipstrafikken i Rødehavet og vider gjennom Suezkanalen er en svært viktig brikke i verdensøkonomien.

Å angripe denne trafikken er et mektig maktmiddel som houthiene i Jemen rår over. At USA og Europa svarer på disse angrepene er forståelig, men det er samtidig en hårfin balanse når dette skjer med det spenningsnivået som nå er i Midtøsten.

Målet med aksjonen er å hindre nye angrep på den sivile skipstrafikken. Om en har lykkes med det gjenstår å se.

Det er et akutt behov for å få ned spenningsnivået i Midtøsten. Nøkkelen til det er Israels krig i Gaza. Gjengjeldelsen av det brutale terrorangrepet Israel ble utsatt for fra Hamas, er i ferd med å gå ut over alle akseptable grenser.

Her må det i første omgang på plass en våpenhvile. Om ikke kan hele Midtøsten stå i brann.

Rekkevidden av en slik storkrig aner vi knapt konsekvensene av.