PET-skanneren som er gitt som gave til Ålesund sjukehus står i fare for å bli stående ubrukt fra 2025. En av årsakene er manglende areal i forbindelse med den omfattende ombyggingen en skal i gang med ved sjukehuset.

Det er omtrent ikke til å begripe.

Noen ganger dukker det opp problemer der en blir stående og måpe og stille spørsmålet: Er det mulig? I denne saken er vi der.

PET-skanning er den mest avanserte formen for bildeundersøkelser som finnes i dag. Dette er et svært viktig hjelpemiddel for blant annet å avdekke kreft.

En slik maskin til 32 millioner kroner ble i 2021 gitt i gave til Ålesund sjukehus fra Foreningen Sykehuset vårt. Det var et resultat av mange rause gaver fra lokalt næringsliv, banker og tusenvis av private givere på Sunnmøre.

Konstituert administrerende direktør i Helse Møre og Romsdal, Heidi Nilsen, bekrefter at det per i dag ikke er nok midler i byggeprosjektet ved sjukehuset til å starte ombygging av vestibyle sør til Nukleærmedisinsk senter som skal huse PET-skanneren.

Dermed kan en komme i den situasjonen at dette svært viktige hjelpemiddelet i den medisinske tilbudet ved sjukehuset kan bli stående ubrukt fra 2025.

Det vil verken bli forstått eller akseptert.

På denne bakgrunn er det gode grunner for Ålesund kommunestyre å sende brev til Helse-Midt og uttrykke bekymring over at dette viktige tilbudet står i fare for å forsvinne og at pasientene i fylket dermed mister dette tilbudet.

I brevet ber de Helse Midt om at det tilføres midler til Ålesund sjukehus slik at en sikrer plass til drift av skanneren i et permanent lokale.

Noen annet skulle bare mangel. Her er det snakk om å ta vare på en gave til over 30 millioner kroner og gi pasientene i Møre og Romsdal tilgang på et svært viktig medisinsk tilbud.

I Norge er det nå 10 PET skannere i bruk. Til sammenligning er det ved danske sjukehus 50 skannere av denne typen.

Fra fagmiljøene blir det vist til at alle sjukehus som utreder kreft bør ha en egen PET-skanner.

Når en så legger til at kapasiteten ved skanneren på St. Olav er sprengt, og at det er en stor påkjenning for mange sjuke pasienter å måtte dra til Trondheim for denne undersøkelse, blir det helt uforståelig om en slik maskin ender opp med å stå ubrukt ved Ålesund sjukehus.