Turistene strømmer til Sunnmøre. Nå er en ny turistskatt på trappene. Høringsfristen gikk ut i går. De fleste av kommunene og fylkene som har uttalt seg mener tiden er inne for å kreve en avgift fra turister som besøker Norge.

Ålesund som by, og fjord og fjellandskapet i fylket, virker som en magnet på turistene. Tallet på turister er nå helt på nivå med hva det var før koronapandemien stengte verden ned.

Samtidig er det åpenbart at den masseturismen enkelt steder i fylket opplever har sin pris. Det være seg trengsel, slitasje og tilgang til offentlige toaletter for å nevne noe.

En lang rekke europeiske land har allerede innført en innreiseskatt.

Rett før påske leverte et offentlig utvalg utredningen «Leve og oppleve. Reisemål for en bærekraftig framtid».

Utvalget som ble ledet av tidligere Venstre-leder Trine Skei Grande var samstemte om at besøksbidrag er et nødvendig grep for å sikre en bærekraftig utvikling av norske reisemål.

Besøksbidrag er i praksis en turistskatt. En avgift alle besøkende til Norge må betale, og ikke minst som utvalget anbefaler, at inntektene fra denne avgiften forvaltes regionalt og lokalt.

En stor pågang av turister skaper inntekter for turistnæringen, men samtidig følger det utgifter med, som det ofte er kommunene som må dekke.

Ser vi på fylket er tilstrømmingen av turister ulikt fordelt. Ålesund, Geiranger, Trollstigen, Åndalsnes og Atlanterhavsveien er eksempel på steder der pågangen av turister er så stor at det skaper noen utfordringer.

En rekke kommuner i fylket, samt fylkeskommunen, har sendt inn sine høringsuttalelser om innføringen av turistskatt. Gjennomgående støtter alle at det innføres en form for besøksavgift.

På Sunnmøre har både Fjord kommune og Stranda kommune levert høringsuttalelser der de ber om at en besøksavgift innføres, og åpner for at de selv ønsker å være med i et eventuelt pilotforsøk for å se hvordan en slik avgift vil slå ut.

Så vil det bli en diskusjon om hvor høy denne avgiften skal være, og hvordan den skal kreves inn.

De landene som i dag har turistskatten har alle valgt ulike modeller både når det gjelder satsene og hvordan den kreves inn.

Men en avgift på rundt 50 kroner per person for hver innreise er omtrent der det ligger om vi skal sammenligne oss med land som allerede har innført denne avgiften.

En ny besøksavgift vil neppe skremme noen turister fra å besøke våre områder. Derimot kan den gi kommunene med stor pågang fra turister muligheter til å legge bedre til rette for gode opplevelser for dem som kommer på besøk.