Det er under to uker igjen av valgkampen. Statsrådene i Ap-/Sp-regjeringen drar landet rundt og lover økte satsinger innenfor samferdsel, energi og utdanning.

Det er gitt milliardløfter, og for en rekke prosjekter blir det nå lovet at pengene kommer allerede på statsbudsjettet for neste år.

At regjeringen bruker valgkampen til å lekke fra det som kommer i budsjettet i oktober er ikke uventet. Det har alle regjeringer før dem også gjort.

Ser vi på hvor lekkasjene så langt har kommet, risikerer Møre og Romsdal å bli det glemte fylket.

Starter i vi i nord har regjeringen lansert en gigantisk satsing på utbygging av nett og ny vindkraftproduksjon i Finnmark. Bakgrunnen er elektrifiseringen av gassanlegget på Melkøya.

Litt lenger sør har samferdselsministeren i tospann med finansministeren lovet fire milliarder kroner til utbygging av E6 i Nordland. Første bevilgningene skal komme på budsjettet for neste år.

I Trondheim var nyheten at en neste år skal sette i gang bygging av nytt undervisningsbygg på NTNU til seks milliarder kroner.

Helt i sør var samferdselsministeren i hjembyen og presenterte byvekstavtale for Fredrikstad og Sarpsborg på 1,7 milliarder fordelt over 10 år.

Denne uka kom nyheten om at bygging av et nytt tunnelløp i Oslofjordtunnelen skal starte neste år.

Nå er det ennå noe tid igjen før valgdagen, og det kan faktisk være slik at regjeringen velger å holde igjen noen godbiter til den dagen budsjettet faktisk legges fram, skjønt det siste tviler vi litt på.

Men vestlandsfylkene har gode grunner til å heve øyebrynet og lure på hva som skjer.

I Møre og Romsdal er Stad skipstunnel er klar for bygging, Ålesund sjukehus er mer enn klart for en opprusting og venter kun på en statlig garanti, eksportvegen til Dombås ligger i Nye Veier og venter på penger – og Møreaksen som i NTP har oppstart neste år er klar for bygging.

Ingen i fylket har forventninger om at alt dette vil bli startet opp samtidig, men en bør som et minimum kreve at noen prosjekter kommer i gang.

Slik det ser ut akkurat nå er vi usikre på det. Meningsmålingene tyder på at mange velgere er det samme.

Det er svært uklokt dersom det er slik at partistrategene i Ap og Sp ser på Møre og Romsdal som et fylke tapt til Høyre og Frp, og av den grunn velger bruke knappe budsjettmidler i andre fylker der de fortsatt har muligheter til makt.

Vi forventer at regjeringspartienes folk på Mørebenken snart har noe mer konkret å komme med enn vage løfter om at de jobber for gjennomslag – og håper og tror.

Tiden renner ut, men de har fortsatt noen dager på seg fram til 11. september.