Marin forsøpling er et av de raskest voksende miljøproblemene i verden. Det truer dyrelivet og vår egen helse. Våre viktigste matfat er nå blitt så sterkt krydret med mikroplast at det er all grunn til å bli bekymra.

Norge og Russland ble sist uke enige om et samarbeid for å bekjempe plastforurensningen i Barentshavet. Et slikt samarbeid er helt nødvendig, og burde hatt enda større kraft bak seg. Klarer vi ikke å holde Barentshavet reint, svikter vi ansvaret vårt som kystnasjon.

Dette er ett av de rikeste havområdene i verden. De viktigste fiskebestandene våre har Barentshavet som oppvekstområde, og den økonomiske verdien er uvurderlig. Men havet her er ikke bare rikt. Det er også sårbart. Og det tar imot stadig større mengder miljøgifter og plast.

Havforskningsinstituttet slo i fjor fast at det er minst 36.000 tonn søppel i Barentshavet, Det meste er plast. I en annen rapport konkluderte Norsk Polarinstitutt i fjor med at konsentrasjonen av plast i Arktis er like høy eller høgere enn i tett befolka strøk, og at det trolig bare vil bli verre.

Noe av plasten stammer fra norsk og russisk aktivitet i områdene, blant annet fra fiskeri. Men mye kommer også med havstrømmene. De arktiske havområdene er på sett og vis en «endestasjon» for søppel og miljøgifter som transporteres med Golfstrømmen opp langs kysten vår.

Vi trenger mer kunnskap om effekten dette har på dyreliv og på vår helse, og ikke minst om kildene til forurensningen og hva vi kan gjøre for å stoppe den. Det haster. Plasten forsvinner ikke så fort. Den samler seg opp, brytes langsomt ned til mikro- og nanoplast, og tas opp i næringskjeden.

Det norsk-russiske samarbeidet løser ikke dette aleine. Så lenge vi ikke gjør noe med den globale produksjonen og forbruket av plast, vil problemet vokse. Men samarbeidet kan på sikt bremse tilgangen noe ved at vi kommer den lokale forsøplingen til livs. Økt oppmerksomhet er dessuten viktig.

Når vi sammen med en stor nasjon som Russland retter søkelys på hva vi er i ferd med å gjøre med matfatet vårt, kan det få flere til å våkne opp til kampen for et reint hav.