Frp snur trill rundt og vil bruke statlige penger til å gjøre ferjene gratis. Et åpenbart forsøk på å komme på offensiven i en sak som har skapt trøbbel for partiet. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Frp mener at prisen på ferjebilletten skal alt fra å halveres til at hele billetten fjernes. Da må velgere og ferjebrukere kunne forvente at det gir håndfaste resultater.

For å få det til burde de tre partiene sette seg sammen og finne ut hvordan de kan gjøre det billigere å reise med ferje. Det er det som betyr noen for alle som er avhengig av ferjene. Vi frykter at det ikke skjer. Dette er valgkamp og vi tror ikke noen av de tre partiene er interessert i at denne saken blir avklart før valget.

Etter å ha vært høylytt kritisk til Arbeiderpartiets forslag om en halvering av ferjeprisene i løpet av de neste fire årene, går nå Frp ut og lanserer at partiet i Stortinget vil foreslå å halvere ferjeprisene umiddelbart gjennom en krisepakke i Stortinget. Den resterende delen av ferjebilletten skal fjernes i løpet av de neste fire årene.

Vi ønsker et bredest mulig politiske flertall som går inn for å redusere ferjekostnadene. Men forslaget fra Frp om å starte med å halvere prisene gjennom en krisepakke i Stortinget, er vanskelig å ta på alvor. Om det er tenkt som et koronatiltak så betyr det at prisene skal opp igjen når vi har fått bukt med pandemien. Om det skal være et håndslag til den delen av næringslivet som sliter, er det lite treffsikkert. Om det er ferjebransjen en tenker på, så er det ingen krise der. Dette lukter markeringspolitikk lang veg.

Reduserte ferjepriser er noe som må gjennomføres i de ordinære budsjettbehandlingene i Stortinget. Om en vil gjøre ferjene gratis eller halvere prisen, er et spørsmål om hvor mye budsjettpenger en er villige til å bruke på det. Det er det som er interessant for ferjebrukerne. Ikke symbolvedtak for å få ammunisjon til debatter i sosial medier.

Gjennom et bredt folkelig engasjement har en lykkes med å få satt ferjepriser på den nasjonale politiske dagsorden. Dette engasjementet må ikke skusles bort ved at ferjeprisene blir gjort til et politisk spill i kampen om velgerne fram mot stortingsvalget til høsten.

Her har både Frp, Ap og Senterpartiet et ansvar. Dette er nå de tre partiet som står i spissen for lavere priser. Da er vi ganske nær et flertall på Stortinget. Og så er jobb nummer en å sørge for at det faktiske skjer.