Gradestokken kan i helga nærme seg 50 grader enkelte steder i Spania og Portugal. Norske bønder har avlingsskader på mer enn en milliard kroner. Meteorologisk institutt har kun én gang målt en tilsvarende varm sommer de siste 120 årene.

Temperatur, vær og vind har alltid variert, sier de som fortsatt insiterer på å ikke tro på klimaforskerne. Skeptikernes påstand er riktig. Klimaet har alltid variert dersom en ser det over en lang tidshorisont. Det vet klimaforskerne utmerket godt. Poenget med klimaendringen er at det neppe går 50–60 år før en sommer som vi har hatt i år kommer igjen. Det kan komme til å skje oftere. Og det bør bekymre oss.

Vi kan ta den lettvinte varianten og glede oss over at vi har hatt rikelig med sol og varme gjennom sommeren. Men når en ser nærmere på konsekvensene er det grunn til bekymring.

Vi ser store avlingsskader i landbruket. Ikke bare i Norge, men i Sverige, Danmark og store deler av Tyskland. En snakker nå om å importere gras fra USA. Dette går direkte på vår matsikkerhet.

Vi har hatt en rekke skogbranner som vi til alt hell har maktet holde kontroll med og slukket, til forskjell til Sverige som har hatt branner som har vært helt ute av kontroll.

Påminnelsene er mange denne sommeren. Noen påstår at miljøbevegelsen og andre utnytter en tilfeldig varm sommer til å kjempe for sin sak. Det er etter vår mening en lite passende beskrivelse. Denne sommeren bør være en påminnelse til oss alle om at klimaendringer er en reell trussel med store konsekvenser for oss alle.