Norge har eksportert rekordstore mengder strøm denne høsten. Store nedbørsmengder, blant annet fra ekstremværet «Hans», fylte vannmagasinene i Sør-Norge til randen tidligere i høst.

Nå er fyllingsgraden i vannmagasinene lavere enn den var på samme tid i fjor. Årsaken til det er at eksporten av strøm hittil i år er hele 53 prosent høyere enn i fjor.

Løftet fra energiminister Terje Aasland (Ap) var at tiltak som skulle sikre at produsentene sparer på vannet, og at eksporten av strøm skulle begrenses for å forebygge behov for kraftrasjonering når det er lite vann i magasinene. Dette skulle være på plass før denne vinteren.

Nå er svaret fra Aasland at disse tiltakene ikke er på plass før til våren.

Da er det gode grunner til å spørre hva regjeringen driver med.

Noen uker med kaldt vær og lite vind har vært nok til å sende strømprisene kraftig opp i hele Sør-Norge.

I forrige uke lå strømprisen helt opp mot to kroner kilowattimen i Midt -Norge. På Østlandet har prisen vært helt oppe i fire kroner på det høyeste.

For oss forbrukere gjør strømstøtteordningen at toppen av strømregningen tar staten seg av.

I statsbudsjettet er ordningen forlenget ut hele neste år, men innslagspunktet for når støtten trer i kraft er hevet fra 70 øre kilowattimen til 73 øre. På toppen av dette kommer momsen, som gjør at strømprisen må passere 95 øre kilowatten før staten går inn og dekker 90 prosent av kostnadene.

Flere eksperter mener strømprisene i vinter vil holde seg betydelig lavere enn fjor, og viser til prisene på gass som er langt lavere nå. Men fjoråret var et ekstremår som egner seg lite som referansepunkt for hvor prisene bør ligge.

Norge er helt avhengig av kabler til utlandet for å sikre vår egen strømforsyning. Vi er også nødt til å bygge ut mer fornybar kraft for å holde strømprisene nede samtidig med at stadig nye deler av samfunnet elektrifiseres.

Vi må også bygge ut mer nett for å sikre nødvendig overføringskapasitet. Alt dette vil være tiltak for å holde strømprisen under kontroll.

Men det er neppe tilstrekkelig alene til å kunne å kunne sikre forbrukere og næringslivet nok strøm til en akseptabel pris.

Vi ser en motvilje fra Olje- og energidepartementet, godt hjulpet av strømprodusentene og embetsverket, der en vegrer seg mot å innføre strengere reguleringer av dagens strømmarked.

Det kan se ut som at en håper og tror at forbrukerne skal venne seg til at høyere strømpris er kommet for å bli.

Det er få gode begrunnelser for å skrote den markedsbaserte ordningen vi i dag har for omsetning av strøm.

Men det er mange gode grunner for stramme inn kravene til fyllingsgrad i vannmagasinene og regelverket for eksport av strøm.

Det har vi også muligheter til å gjøre, selv om noen i Brussel kanskje ikke liker det.