Kongsberg Maritim sin flytting av produksjon fra Ulsteinvik til Finland gjør at en kan stille spørsmål ved konsernets vilje til å satse på den maritime klyngen på Sunnmøre. Det er teknologi som er utviklet i Ulsteinvik gjennom mange år som nå flyttes ut. Beslutningen sender derfor et svært uheldig signal.

Det skapte jubel og optimisme da det ble kjent at Kongsberg Gruppen gikk inn og kjøpte Rolls-Royce sin maritime virksomhet i Norge. Jubelen har stilnet, og beskjeden om flyttingen av produksjon og arbeidsplasser tilknyttet thruster-virksomheten til Finland, skaper slett ikke optimisme i en hardt presset maritim industri.

At produksjonen flyttes til Finland bør få noen varsellamper til å blinke i Næringsdepartementet. Finske myndigheter har lenge jobbet systematisk for å styrke sin egen maritime industri. At Kongsberg nå velger flytte produksjon fra Norge til Finland bør være en tydelig påminnelse om at en aktiv næringspolitikk er helt nødvendig for å opprettholde norsk eksport og det maritime kompetansemiljøet.

30 stillinger er i seg selv ikke dramatisk, det er situasjonen hele næringen står i når dette skjer som er bekymringsfull. Næringsministeren kan ikke gripe inn direkte overfor denne beslutningen isolert, da det ligger utenfor det som er rammene for eierstyringen og godt innenfor det som selskapet selv definere som tilpasninger til markedssituasjonen.

Det som derimot bør interessere Nybø mer enn hva som har vært tilfellet til nå, er den stadig mer krevende markedssituasjonen for verftene og underleverandørene.

Bransjen som sådan har brukt milliarder av kroner til å omstille seg fra skip til oljeindustrien til andre typer fartøy, deriblant mindre cruiseskip. Så kom pandemien og sparket beina under dette markedet. Omstillingen har for en rekke nybyggingsverft redusert egenkapitalen kraftig, noen som igjen gjør det stadig vanskeligere å konkurrere om de oppdragene som tross alt er i markedet.

Dette er det store bildet som vi bør forvente at en fra politisk hold forholder seg langt mer aktivt til enn hva som har vært tilfelle så langt.

Vi vet det er valgkamp, men det er ikke urimelig at Venstres næringsminister gjør som Aps Per Vidar Kjølmoen ber om, nemlig ta turen til Ulsteinvik og stille seg til rådighet for en bred gjennomgang av situasjonen for den maritime industrien langs kysten.