Det er all grunn til å glede seg over at Møre og Romsdal har fått på plass legeutdanning. De ni første medisinstudentene ble ønsket velkommen til studiestart ved NTNU Ålesund tirsdag. Studentene har fullført de to første årene av medisinstudiet i Trondheim, og er klare for tredje og fjerde studieår i Ålesund. Hovedbasen blir Ålesund sjukehus, men også de andre sjukehusa i fylket og den kommunale helsetjenesten blir viktige læringsarenaer.

Studieløpet i Ålesund er del av den nasjonale satsinga på å utdanne flere leger. Ingen tvil om at behovet er stort. Over 200.000 nordmenn står uten fastlege, og situasjonen er prekær flere steder. Vi har skrevet mange artikler om konsekvensene av legemangel i nordvest, både for pasienter som ikke får et godt nok tilbud, og leger som har en uholdbar arbeidssituasjon. I motsetning til mange andre land, utdanner Norge langt færre leger enn det er behov for. Grimstadutvalget konkluderte i 2019 med at det var behov for 440 nye utdanningsplasser på medisin i løpet av få år. Det er et stort løft, som forutsetter at man sprer undervisningen til flere sjukehus, for å gi studentene nødvendig praksis og erfaring.

Den desentraliserte legeutdanningen NTNU Link er et samarbeid mellom NTNU, Helse Møre og Romsdal og Ålesund kommune. De tre partene fortjener ros for godt samarbeid. Det er ingen hemmelighet at fagmiljø i Trondheim har vært skeptiske til å flytte deler av utdanningen til Ålesund, men det har ikke stoppet planene. Sjukehuset i Ålesund har et svært kompetent fagmiljø. Administrerende direktør i Helse Midt-Norge, Stig Slørdahl, er omtalt som en av pådriverne for den desentraliserte løsningen. Engasjementet har vært stort ved alle sjukehusa i fylket for å sikre at studentene skal få et best mulig læringsutbytte.

Det overordna målet er å styrke kapasiteten på legeutdanningen i Norge, og øke rekrutteringen til Møre og Romsdal som helseregion. Studiemodellen legger vekt på at studentene skal få nær kontakt med pasienter i realistiske situasjoner i både sjukehus og kommuner.

Kjennskap til regionen kan bidra til at flere oppdager fordelene med å bosette seg i denne vakre delen av landet. Det er en tendens til at studenter etablerer seg på stedet hvor de tar utdanning, og derfor er det ekstra viktig å få på plass studieplasser i medisin utenfor de største byene.

Derfor er det ekstra viktig å få på plass studieplasser i medisin utenfor de største byene