I juni skal fylkespolitikerne i Møre og Romsdal ta stilling til om fylket skal be staten om å utrede Romsdalsaksen som et tilleggsalternativ. Fylkesrådmannen mener det er lurest å la være.

Men de som tror at det kommer til å bli stille med et vedtak i fylkestinget senere i juni, må bare tro om igjen. Dette blir uansett en sak som opptil flere parter ønsker å holde liv i så langt inn i neste års valgkamp som mulig.

Bakgrunnen for at saka kommer opp igjen nå er at Kristin Sørheim (Sp), Knut Støbakk (KrF), Frank Sve (Frp) og Iver Nordseth (V) i vår fikk med seg flertallet på å sette en fot i bakken for om mulig å vurdere Romsdalsaksen på nytt.

Fylkesrådmannen ble bedt om å legge fram ei sak med sine vurderinger om å be Samferdselsdepartementet om å lage en tilleggsutredning om dette alternativet. Det er denne saka som foreligger nå

Det har langt fra vært taust i mellomtiden. Det har vært frisk debatt lokalt, og fra sentralt hold har statsminister Erna Solberg vært krystallklar i sine advarsler mot en omkamp, og sa at toget er gått. Heller ikke samferdselsministeren har gitt sin partikollega Frank Sve «high five», og har gjort det klart at fylket sjøl må betale for gildet.

Det kan bli en kostbar affære. Fylkesrådmannen mener at ei utredning i den enkleste varianten vil komme på minst 25 millioner kroner. Det er ikke småpenger for Møre og Romsdal. I verste fall, om Romsdalsaksen skal utredes like grundig som Møreaksen, snakker vi om opptil 600 millioner.

Fylkespolitikerne bør lytte til fylkesrådmannens advarsler denne gangen. Risikoen ved å gå en ny runde med utredninger er høy. Stiller Møre og Romsdal seg bakerst i køa igjen, er ikke noen års utsettelse den eneste risikoen. Faren for at man da kommer til stengt dør er også overhengende.