Når vi vet hvilke utfordringer som venter kommunene for å håndtere den eldrebølgen vi er inne i, kan det neppe være tvil om at nye it-systemer er en del av løsningen.

Sjukepleier Andrea Brøther forteller nå til Sunnmørsposten om sine erfaringer med Helseplattformen. Ålesund kommune var først ute i Møre og Romsdal med å ta denne it-løsningen i bruk.

Kritikken som er kommet mot Helseplattformen er berettiga, og en rekke av problemene er godt dokumentert.

Men samtidig viser hennes erfaring hvordan dette verktøyet har gjort hverdagen enklere, og at det vil komme ytterligere forenklinger den dagen også sjukehuset og legevakta tar i bruk systemet.

Vi vet at innføringen av store og komplekse it-systemer både er kompliserte prosesser å gjennomføre, og at de har en tendens til å bli langt mer kostbare enn hva en på forhånd hadde trodd.

Dette har også til de grader rammet innføringen av Helseplattformen.

I Ålesund kommune har Helseplattformen erstattet tre tidligere system i den kommunale helsetjenesten. I alt dreier det som om 3.500 tilsette som i ulike grad er berørt av denne løsningen.

Innføringa av Helseplattformen på kommunenivå har blitt omtalt som vellykket. Pasientombudet har ikke fått inn klager relatert til at Helseplattformen er tatt i bruk, og det er så langt registrert kun ett avvik på pasientbehandlingen.

Ålesund kommune ser dermed ut til å ha klart å ta dette i bruk på en god måte, mens det rapporteres fra andre kommuner om økt tidsbruk og til tider stor frustrasjon med systemet.

Ved St. Olavs hospital i Trondheim har Helseplattformen til tider ført til store problemer tilknyttet driften av sjukehuset.

Fastlegene og legevakta i Ålesund har utsett innføringa til neste år.

Det er altså åpenbart mye igjen før denne it-løsningen fungerer slik den er tenkt i form av å binde sammen helsetjenestene i Midt-Norge.

Vi har neppe sett de siste problemene med Helseplattformen. Vi har ikke svaret på om dette er det beste og mest framtidsretta it-systemet for helsesektoren.

Men det vi er ganske sikre på er at vi er nødt til å ta i bruk ny teknologi og moderne it-løsninger for å håndtere de utfordringene som venter innen eldreomsorgen.

Det dreier seg både om å gjøre hverdagen enklere for de som jobber innen eldreomsorgen, samtidig som det er med og sikrer at pasientene får riktig og forsvarlig behandling.