Åpenhet skal være hovedregelen både for offentlig forvaltning og for politikerne. Det gir engasjerte borgere med bedre sakskunnskap, bedre debatter og større tillit til avgjørelsene.

Unntakene bør være så få som mulig, og skal både være begrunnet og hjemlet i lov.

Likevel lukket altså fylkespolitikerne i Møre og Romsdal dørene da de mandag skulle diskutere samferdsel med fylkets folkevalgte på Stortinget. Ikke fordi de måtte. Ikke fordi de ville. Bare fordi de kunne.

Slik slapphet i forhold til å spille med åpne kort overfor innbyggerne er rett og slett pinlig. Det finnes få eller ingen gode argumenter for å nekte offentlighetens innsyn i hva som blir diskutert i et slikt møte.

Rekken av argumenter for full åpenhet er imidlertid lang.

Ikke er det statshemmeligheter vi snakker om. Fylkets prioriteringer inn mot Nasjonal transportplan er tvert imot offentlig kjent, behandlet og vedtatt av fylkestinget. Møtet med Mørebenken skulle bare gi mulighet til dialog om og utdyping av disse.

Mest fantastisk er likevel at ingen av deltakerne i møtet sier at de ønsker lukkede dører.

Kristin Sørheim (Sp) er ansvarlig for møtet fra fylkets side. Hun sier til Romsdals Budstikke at møtet gjerne kunne vært åpent for deres del. Helge Orten (H) er leder for Mørebenken. Han sier at heller ikke de har hatt noe ønske å møtes bak lukkede dører.

De eneste faktiske begrunnelsene er at det har vært gjort før og at juridisk avdeling i fylkeskommunen har sagt at det er lov å lukke dørene til et slikt møte. Det kan juristene ha rett i, men noe argument for å lukke dørene er det ikke.

Loven er tindrende klar. Offentlighetsloven, Kommuneloven og Helsefortaksloven slår det fast. Til og med grunnlovsfedrene på Eidsvoll hadde klare tanker om dette da de utformet §84 i Grunnloven.

Selvsagt er det både lov og behov for å lukke møter og innsyn i saker, men da altså med lovenes unntaksbestemmelser i hånd. At det er mulig å finne slike unntak er imidlertid ikke en selvstendig begrunnelse for å lukke dører eller å hemmeligstemple dokument.

Samferdselspolitikk skaper stort engasjement. Ved siden av helsepolitikken er det her debatten lettest tar fyr lokalt.

Ser vi på to store debattsaker i Møre og Romsdal de senere årene, valg av trasé for ferjefri E39 og sjukehusstriden, har påstander og mistanker om prosesser bak lukkede dører vært med på å prege debatten.

Det er helt unødvendig å bære mer ved til slike bål.