Farta i innovasjonen blir større, drevet av digitalisering, automatisering og utvikling av robotteknologi. Vi er på full fart inn i et samfunn og næringsliv i fundamental endring. Skal vi som region lykkes, må vi bli med på denne seilasen nå.

Foreløpig siste byggesteg på NMK var planlagt i en tid da alle piler pekte oppover for den maritime industrien. Enkelte vil kanskje tenke at senteret har fått de dårlige tidene i fleisen, og kan vise til at store aktører som Rolls Royce har blitt nødt til å stramme livreima og kutte.

Realiteten er at timingen på åpninga er helt perfekt. Det er nettopp nå det virkelig er behov for å forene krefter på denne måten. Det er i omstilling vi for alvor trenger å samle ulik kompetanse, store og små bedrifter, akademia og offentlige aktører i nye nettverk. Slik kan vi bli i stand til å ta løft som hver enkelt ikke er i stand til å ta alene.

I nye nettverk kan vi skape nye ideer og nye løsninger i stedet for å automatisere og gjenta de vi hadde i går. Det miljøet som er i ferd med å skapes på Campus Ålesund er unikt, og det bidrar til å skape noe som kan gi denne regionen nye muligheter i en tid vi trenger det aller mest.

Da første byggetrinn ble åpnet var trinn to allerede i støpeskeia. I dag står bygget der, omtrent slik man så for seg for fem år siden, men innholdet er noe annet og retninga på utviklinga har tatt en sterkere og raskere dreining over mot digitalisering, automatisering og nye forretningsmodeller.

Det er illustrerende også for den tida vi har foran oss. Når trinn tre åpner om noen år, vil det være noe helt annet enn det vi kan se for oss nå. Poenget er å ha visjonene og mot til å satse. Det har ildsjelene bak NMK hatt, og senteret vil som en del av Campus Ålesund – i samspill med med næringslivet, uten tvil kunne bli et viktig kraftsentrum for regionen.