Jens Stoltenberg skjønte det. 15 år etter har det også gått opp for Jonas Gahr Støre: Det er ikke lett for Arbeiderpartiet å vinne valg på å love høyere skatter. Derfor vil han nå at partiet skal love å fryse dagens skattenivå for folk flest.

Det er imidlertid ikke alle enige i.

AUF-leder Astrid Hoem lover kamp om skattepolitikken på landsmøtet til våren. Hun sier til NRK at Ap må gå til valg neste år på et høyere samla skattetrykk. Hun har støtte fra både den mulige regjeringspartneren SV, og Rødt.

Offentlige velferdsgoder er ikke gratis. I all hovedsak betaler vi for disse over skatteseddelen eller i form av avgifter på varer og tjenester. Oljepengene er bare som lommerusk å regne i denne sammenhengen.

En debatt om skattepolitikken, både om totalt skattetrykk og fordelingspolitikk, hører derfor helt naturlig hjemme i en valgkamp. Problemet er bare at løfter om mer skatt er en dårlig sak å vinne valg på.

Arbeiderpartiets forsøk på å selge inn skatteskjerpelser på 15 milliarder som en gladsak i valgkampen i 2017, endte som kjent med et mageplask. Den tabben ønsker partiledelsen å unngå å gjenta, og vil gå til valg på å love å ikke øke det samla skattetrykket.

Oppskrifta er velkjent.

Klok av skade fra valgkampen i 2001 gikk Jens Stoltenberg i 2005 til valg på løfte om et uendret skattenivå. Ikke alle i partiet jublet over det. Dette betydde nemlig en videreføring av skattelettelsene som Bondevik II hadde gjennomført.

Men slik fikk han i alle fall plassert skatten på sidelinja i valgkampen, og vant valget. Strategien holdt han fast på også i 2009.

Sjølsagt var ikke dette den eneste grunnen til de to valgseirene. Likevel var det en klar fordel å få parkert krangelen om skatteregninga til fordel for hva som skulle stå på menyen. Målt opp mot verdien av å vinne valg var det en grei mellomrett å svelge en borgerlig skattekamel til 12 milliarder.

Det er dette Støre nå ønsker å kopiere. Samtidig er han klar på at det ikke betyr at skatt som fordelingspolitisk verktøy legges på hylla. De som har mest må betale mer i inntektsskatt, samt at formuesskatten skal økes med sju milliarder.

Folk flest vil få noen få kroner mer å rutte med.

Summen av dette blir uansett at Støre må svelge det meste av Erna Solbergs skattelettelser for å få dette til, skattelettelser som Arbeiderpartiet har kjempet imot i snart åtte år.

I dette bildet er det langt lettere å se en prinsipiell holdning hos AUF enn moderpartiet.

Partiet sitter imidlertid i en så klam skatteklemme at partiledelsen heller firer på prinsippene enn å ta juling i nok et valg.