Utbygging av Sørsida vil være et solid vitamintilskudd for Ålesund sentrum og for byen som regionalt senter. Det trenger byen og det trenger regionen. Derfor gjelder det å sikre framdrifta for planene, og ta grep når de stopper opp.

Rådmannen i Ålesund foreslår nå at kommunen skal ta heile regninga for Sørsidebygget. Det skjer etter Møre og Romsdal fylkeskommune har sagt at de ikke er i stand til å løfte opp prosjektet nå. Slik vil hun hindre at heile sørside-prosjektet havner i ei evig bakevje.

På papiret kan det se ut som et genialt trekk, men det glir neppe gjennom bystyret uten motstand. Dette blir en investering på rundt 450 millioner kroner, og sjøl med forutsigbare fylkeskommunale leieinntekter er dette et betydelig løft for en kommune som nettopp ble utskrevet fra Robek-lista.

Sørsida har vært på tegnebrettet lenge, men mye gjenstår før vi får sett den nye bydelen i glass og betong. En endelig trafikkløsning må på plass. Det samme gjelder kapital og konkrete planer fra private investorer.

Håpet har vært at Sørside-bygget skulle være katalysatoren som fikk det heile i gang. Det skulle få private utbyggere til å komme etter. Bygget skal huse videregående skole, kulturskole og teater. Fylkeskommunen skulle bygge og kommunen skulle være med som leietaker, eventuelt medeier.

Før jul tråkka imidlertid fylkesrådmannen på bremsene og satte planarbeidet på vent. Fylkeskommunen har strak kurs mot Robek-lista, jobber med smertefulle kuttplaner og sliter med en stadig tyngre gjeldsbør, en gjeld som stiger kraftig med Nordøyvegen. Nå foreslår altså rådmannen i Ålesund å ta fylkeskommunens plass i prosjektet.

Sørsida er for viktig til at planene skal støve ned. Med sikre leieinntekter på plass burde også alt ligge til rette for at kommunen får handlingsrom til å ta opp det lånet som fylkeskommunen vegrer seg for eller ikke har mulighet til å ta.

Men en nylig friskmeldt Robek-kommune har mer enn ett prosjekt på vent. Her står flere i kø: Idrettshallen på Osane og nye skoler på Hessa og Emblem, for å nevne noen bare fra «gamle» Ålesund. Her kan det brygge opp til bråk.