Lederen i Norsk Hyttelag ber om at det skal være opp til den enkelte kommune å avgjøre om folk kan bruke hyttene sine. Det er et dårlig forslag i den situasjonen vi står i.

Mens vi i det daglige godtar og retter oss etter de omfattende krisetiltakene som er satt i verk, skaper forbudet mot å bruke hyttene kraftige reaksjoner. Det sier litt om nordmenns forhold til hytta og fritidshuset. Det er knapt noe land i verden som har like mange hytter målt mot folketallet som vi har her i landet. Mange hytter har også en standard helt på høyde med vanlige bolighus. Vi har alt vi trenger av komfort, inkludert bredbånd. Med andre ord en nærmest en perfekt plass for hjemmekontor i disse tider.

Sist helg satte folk seg i bilene med kurs mot hytta, og med planer om å bli der en stund. Så ropte hyttekommunene varsku og ba om at nasjonale myndigheter tok grep. Sterke oppfordringer fra helsemyndigheten om at folk måtte forlate hyttene sine var ikke nok. Det måtte lovforbud og trusler om bøter på inntil 15 000 kroner for å få folk ut av hyttene sine.

Et slikt nasjonalt forbud vil gi pussige lokale utslag. Som følge av at Ålesund ble en ny storkommune fra nyttår kan folk fra byen dra til hytta på Fjørtofta eller Finnøya. Men bor du i Ålesund og har hytte på Fjellsetra i Sykkylven kommune må du holde deg hjemme.

Denne typen utslag må vi bare akseptere i tider som dette. Det nasjonale forbudet kom som følge av steder som Hemsedal, Hafjell, Geilo og Norefjell. Der er det til sammen titusenvis av hytter og kommunene har ikke et helsevesen som er i nærheten av å kunne hjelpe horden av nye beboere som kommer til kommunen ved at de flytter inne på hytta.

Det vil være helt uforsvarlig og urimelig å skyve dette ansvaret ned på den enkelte kommune. Et nasjonalt forbud slik vi har det nå er den eneste farbare vegen.

Forbudet gjelder foreløpig til 3 april. Da står årets påske for døren. Vi vet ikke hvilke vurderinger myndigheten gjør rundt påskefeiringen. Det avhenger selvfølgelig av hvordan smittesituasjonen utvikler seg de neste ukene. Presset på politikerne vil nok bli betydelig for å åpne opp og la folk feire påske på hytta.

Ingenting er bedre enn om det blir mulig, men vil advare mot at regjeringen lar seg presse. Skal hyttene åpnes til påske må det bygge på klare faglige råd fra helsemyndigheten om at smittesituasjonen er så mye under kontroll at det er forsvarlig å gjøre det.