Det er mye bra i den tiltakspakken regjeringen presenterte for å hjelpe folk med de skyhøye strømregningene. Men det er rom for forbedringer. Det bør Stortinget sørge for skjer.

Forslaget fra regjeringen skal nå til behandling i Stortinget. De har ikke mye tid på seg for å få fattet et vedtak slik at folk kan få fratrekk for strømkostnader allerede på desember-regningen.

Hovedinnretningen i tiltakene er at staten dekker halvparten av det som overstiger en spotpris på 70 øre kilowattimen. Den andre halvparten må vi som strømkunder dekke selv. Avhengig av hvor mye strøm du bruker, snakker vi om en direkte støtte fra staten som for det store flertallet vi ligge på mellom 500 og 1000 kroner i måneden, gitt de gjennomsnittlige strømprisene vi nå ser.

Fritidsboliger er holdt utenfor ordningen og det er satt et tak på 5000 kWh i måneden. Det er fornuftig avgrensning all den tid en har som mål å treffe såkalt vanlige folks helt nødvendige strømforbruk, og ikke subsidiere luksusforbruk av strøm.

En av de åpenbare svakhetene ved ordningen er at borettslag og sameier ikke er omfattet av ordningen. Flere eldre borettslag har varmtvann fra felles tanker. I tillegg kommer utgifter til lys og oppvarming i fellesareal. At denne typen strømutgifter ikke er med, er en av de forholdene vi forventer at Stortinget rydder opp i.

Så vil det bli en diskusjon om ikke regjeringen burde tatt enda hardere i, og dekket en større del av de ekstraregningene folk vil få i vinter. Fremskrittspartiet har gått lengst ved å forslå en kontantutbetaling på 4000 kroner måneden til alle.

Vi mener den ordningen som nå ligger på bordet er bedre enn både kontantutbetalinger, momskutt og fjerning av elavgiften. I kombinasjon med økt bostøtte ser den ut til å treffe bra de som trenger det mest. Ordningen er i tillegg ubyråkratisk og relativt enkel å gjennomføre.

Kuttene skjer via nettselskapene og beløpet framgår på den regningen vi får. I tillegg følger stats-støtten markedet. Til høyere strømprisen blir, til relativt sett mer tar staten av regningen. I tillegg tar den hensyn til at vi har ulike prisområder for strøm her i landet. Ordningen slår inn der prisen er høy, og ikke der prisene er mer moderate.

Et fast kontantbeløp til alle og enhver hadde ikke tatt hensyn til noen av disse forholdene.

Det er fortsatt noen sider ved denne ordningen som bør forbedres, men i hovedsak er forslaget som nå ligger på bordet til Stortinget, en bra løsning på den akutte strømkrisen.