Matprisene har de siste årene økt mer enn dobbelt så mye som den generelle prisstigningen. Det er flere grunner til det.

Rause landbruksoppgjør er én av dem. Pandemien ga forstyrrelser i produksjon og transport. Russlands angrepskrig mot Ukraina førte til økte råvarepriser, energipriser og drivstoffpriser.

Men norsk mat var heller ikke billig før alt dette slo inn.

En av forklaringene på det er den massive kjedemakten som er samlet på et fåtall hender i dagligvarebransjen.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) forsøker gjøre noe med det.

Regjeringen foreslår nå å forby ulike innkjøpspriser for aktørene i dagligvarebransjen.

Vestre håper forbudet skal bidra til å gjøre det lettere for små og nye dagligvareaktører å konkurrere med de store og etablerte.

Han peker på at få aktører har kontroll over sentrale deler av verdikjeden, butikkene, grossistene og til dels produsentene.

Å forsøke å regulere markedet slik at det blir enklere å starte opp nye dagligvarebutikker er ikke en enkel øvelse. Å hindre grossister og leverandører i å utnytte sin makt overfor små dagligvarekjeder kan være et godt grep.

I dag vet vi at de største aktørene forhandler seg fram til store rabatter hos leverandørene. Rabatter de små ikke har sjans til å få.

Det er også en av grunnene til at det er svært vanskelig å starte opp nye dagligvarebutikker, da en ny og liten aktør må betale langt mer for varene fra leverandørene enn hva en stor butikkjede må.

Dette tror vi er med å holde prisene for høye. Men ikke bare det.

Dagligvarebutikker er også distriktspolitikk. Vi opplever ofte at mindre bygder mister butikken fordi omsettingen og lønnsomheten ikke tilfredsstiller kjedenes krav.

Forsvinner butikken forsvinner også møteplassen i bygda samtidig som at hverdagen blir vanskeligere.

Hva dette betyr for en liten bygd fikk vi et godt eksempel på forrige uke da nærbutikken på Rovde på ny åpnet dørene.

Ved å forby leverandører å særbehandle enkelte kjeder vil det sannsynligvis bli lettere for lokale ildsjeler å satse på butikken i bygda.

Også tidligere regjeringer har forsøkt gjøre noe med den svake konkurransen i dagligvarehandelen. Det er skrevet bindsterke utredninger om temaet, uten at en har kommet så mye nærmere en løsning.

De sterke norske importvernet på en rekke landbruksprodukter er med å holde de store utenlandske kjedene borte fra det norske dagligvaremarkedet.

I da er det Coop, Rema og Norgesgruppen som har stålkontroll på dagligvaremarkedet.

Lykkes regjeringen med å gjøre grep som fører til at disse gigantene får mindre makt overfor oss forbrukere, vil det være noe vil alle er tjent med.