Store kulturinstitusjoner har tjent på å holde stengt og permittere ansatte, mens de har mottatt betydelige beløp i koronastøtte. I praksis har staten betalt lønnen til de ansatte nesten to ganger.

Dette er det grunn til å stille kritiske spørsmål ved.

Kulturministeren avfeier derimot hele problemstillingen, og vil heller ikke høre snakk om konsekvenser for årets støtte til institusjonene. En så steil holdning bygger ikke akkurat tillit.

I forrige uke offentliggjorde Aftenposten, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad og Adresseavisen en oversikt over de 50 største kulturinstitusjonene på statsbudsjettet som har mottatt koronastøtte. Den viste at svært mange av dem hadde økt overskuddene.

Som så mange andre som lever av å samle folk, stengte de i fjor dørene for publikum og permittert ansatte. At det var riktig ut fra et smittevernhensyn er udiskutabelt.

At det var riktig å betale ut store summer i koronastøtte til disse institusjonene, er mer tvilsomt.

Den Norske Opera er ikke en hvilken som helst butikk. Det er heller ikke de 49 andre mottakerne av koronastøtte i denne oversikten, inkludert Teatret Vårt, Nynorsk kultursentrum og Musea på Sunnmøre.

Alle har det til felles at betydelige deler av inntektene kommer som offentlig støtte. Skattepenger dekker altså allerede deler av kostnadene, også lønn til ansatte.

Når ansatte blir permitterte og må gå på dagpenger samtidig som institusjonene beholder statsstøtta, slår dette sammen med sparte kostnader rett inn på bunnlinja.

På toppen av dette har de altså mottatt store summer i koronastøtte.

Slikt blir det god butikk av.

Overskuddene har økt voldsomt for enkelte av institusjonene. Selv om noe av forklaringen på dette ligger andre steder enn i koronastøtte og permitteringer, framstår det som urimelig.

Det skal ikke lønne seg å stenge dørene.

Formålet med korona-krisepakkene har vært å hindre konkurser, sikre framtidig aktivitet og stimulere til aktivitet i næringsliv, kulturliv og frivillig sektor. Ikke til å skape store overskudd.

Kanskje var ikke dette så lett å forutse dette resultatet da krisepakkene til kulturinstitusjonene ble gitt. Nå veit vi det. Da bør kulturministeren være villig til å se på det.

Når han svarer Frp-leder Sylvi Listhaugs krav om tilbakebetaling med at det også vil ramme kulturinstitusjoner i Møre og Romsdal, er det over grensen for hvilke usakligheter en statsråd bør tillate seg.

Det vitner også om en statsråd som ikke tar sitt ansvar på alvor.