I møte med statsminister Erna Solberg går laksemilliardær Gustav Witzøe hardt ut mot formuesskatten og sier at det kan komme en dag der hans familie må flytte ut av landet på grunn av denne skatten. Witzøe startet som laksegründer i 1990, og har i løpet av kun 30 år bygget seg opp til å bli en av landets 10 rikeste med en formue på mer enn 30 milliarder kroner.

Denne private rikdommen har han skapt med formuesskatten hengende over seg. Det kan tyde på at rammebetingelsen for lakseindustrien her i landet ikke kan være helt ille.

Witzøe tok opp debatten om formuesskatten da statsminister Erna Solberg besøkte Salmar sitt anlegg på Frøya.

Formuesskatten har de siste 10 årene blitt betydelig redusert. For i år skal det betales formuesskatt etter en sats på 0,85 prosent for nettoformue over 1,5 millioner kroner. Statens andel er 0,15 prosent, mens kommunenes andel er 0,7. Samlet er formuesskatten for i år beregnet til å bli drøyt 14 milliarder kroner.

Dagens formuesskatt har sine problematiske sider. Særlig det skille som skapes mellom norske eiere som er pålagt formuesskatt, og utenlandske eiere som ikke er det, en åpenbar utfordring. Det samme gjelder også at formuesskatten ikke er knyttet opp til de årlige resultatet i en bedrift. Noen som gjør at eiere i dårlige tider må tappe bedriftene for kapital for å betale formuesskatten.

Spørsmålet er om dette er gode nok grunner til å fjerne formuesskatten uten å erstatte den med en annen skatt. Det er lite som tyder på at dagens formuesskatt er en alvorlig hemsko for utviklingen av det private eierskapet og det private næringslivet her i landet.

Derimot viser tall at formuene de siste årene har blitt stadig skjevere fordelt i takt med veksten i aksjemarkedet. Stadig større formuer er samlet på stadig færre personer. Den ene prosenten rikeste her i landet kontrollere nå nær 25 prosent av all formue.

Det vil bety at en fullstendig fjerning av formuesskatten vil være en gedigen skattegave til de aller rikeste. Det er nok en av årsakene til at også Høyre nå har gitt opp tanken om å helt fjerne formuesskatten.

Ser en i tillegg på rammebetingelsene laksenæringen har bygget seg opp på i form av konsesjoner fra staten og langt på vei gratis bruke av kystalmenningen til utlegg av mærer og produksjon av fisk, mener vi det er på grensen til upassende å klage på den samla skattebyrden aktørene i denne næringen er ilagt.