Sverige planlegger lyntog mellom de tre største svenske byene Stockholm, Göteborg og Malmö, og EU skal tredoble sitt lyntognett innen 2030. Før eller seinere kommer Norge også til å prioritere høyhastighetsnett. Lyntogforum Møre og Romsdal jobber for at den dagen Norge er klar til å satse, så skal denne regionen bli med på toget.

Møre og Romsdal er et av landets fremste eksportfylker, og transportløsninger som knytter Nordvestlandet tettere til markeder i Europa er derfor svært viktig. Tenk bare på hva det vil si å kunne transportere fersk fisk lynraskt til kontinentet. Sveriges satsing på lyntog blir blant annet begrunnet med behovet for å styrke bedriftenes konkurransekraft. De prioriterer interne toglinjer og strekningen mot København – for å skape en snarveg til Europa.

Deutsche Bahn International (DBI) har beregnet at en flerfunksjons høyhastighetsbane i Norge vil være samfunnsmessig lønnsomt. Årlige billett- og fraktinntekter vil kunne dekke både løpende drifts- og vedlikeholdsutgifter og nedbetaling av investeringene i tog og bane i løpet av 30 år.

Tidligere undersøkelser viser at sju av ti passasjerer ville ha valgt lyntog hvis det kunne bringe dem like raskt eller raskere enn flyet fra for eksempel Bergen eller Trondheim til Oslo. En tur på en framtidig høyhastighetsbane mellom Ålesund og Oslo, vil gå unna på to og en halv time, selv om toget stopper flere steder undervegs.

Onsdag inviterer Møre og Romsdal Lyntogforum til åpent møte i Ålesund for å orientere og mobilisere til innsats. Informasjon er nødvendig for å kunne ta de rette avgjørelsene. Om et par år skal ny nasjonal transportplan vedtas, og det er mange forhold som skal avklares før den tid. Vi i nordvest må passe på at de vurderinger og valg som blir gjort sentralt, også kommer vår landsdel til gode. Det er gledelig at vi har lokale politikere og næringslivsfolk som engasjerer seg for å finne klimavennlige og framtidsretta løsninger på transportutfordringene. Lyntog kan styrke konkurransekrafta og gi klimagevinst, ikke minst fordi mer av godstransporten kan gå på skinner.