På forhånd var det knyttet en viss spenning til boka. At den kom på et tidspunkt der KrF står midt i en dramatisk prosess der de skal velge sin veg videre, gjorde at mange lurte på om det kunne komme noe som ville skape trøbbel for dem i KrF som ønsker et samarbeid med Høyre og Frp. Den typen utspill kom ikke.

Det er ingen såkalt «bokbombe» Listhaug har gitt ut. Det er mer en oppsummering av hennes liv fra oppveksten på Sjøholt fram til at hun måtte gå av som justisminister tidligere i år. Det er Listhaugs versjon av sin politiske karriere til nå, med oppveksten som et viktig bakteppe.

Hun markerer en tydelig og intens motstand mot EU og alt det EU står for. Hun viser til sunnmøringenes skepsis til alt som har med stat og statlig styring å gjøre, riksmediene har hun fint lite tiltro til, det hun oppfatter som den politiske eliten i Oslo har hun ingen sans for, og nasjonalstaten trumfer det meste av internasjonalt samarbeid. At innvandringen skal begrenses til et minimum er en del av dette bildet.

Listhaug har aldri lagt skjul på sin begeistring for USA. En god del av det hun skriver i boka minner om Donald Trump. Det gjelder elitekritikken, mediekritikken, innvandringspolitikken og framhevingen av nasjonalstaten framfor internasjonalt samarbeid. Boka tegner et bilde av en mulig framtidig Frp-leder som vektlegger politikken ganske ulikt i forhold til der partiet står i dag.