Næringslivet på Sunnmøre har lagt et solid 2021 bak seg. Det er også gode grunner til å være optimister med tanke på det nye året vi snart går inn i.

Koronapandemi og problemer med de globale varestrømmene til tross, det store bildet er vekst og optimisme i næringslivet i vår del av landet. En av utfordringene i året som gikk var å skaffe nok arbeidskraft.

Reiselivet, hotellene og restaurantene har fått merke pandemien kraftig også i år. En bra sommer og høst har endt i en ny nedstenging. Utsiktene de nærmeste månedene er ikke gode.

Dette gjelder derimot ikke de andre bransjene som dominerer næringslivet på våre kanter.

Fiskeriene går svært godt, og vil fortsette med det inn i neste år. Kvotene på en del viktige fiskeslag vil bli noe redusert, men gode priser vil holde omsetningen oppe.

Også industrien på land har høy aktivitet. Vi hørte nylig om hvordan Brødrene Sperre på Ellingsøya har gjort forsøk med salg av fersk makrell til Asia. Her ligger spennende muligheter for en industri som tradisjonelt sliter med lønnsomheten.

For møbelindustrien vil 2021 bli et meget godt år med rekordhøy eksport. De går nå inn i sitt andre år med høy vekst i salget, ikke minst til det amerikanske markedet.

Den maritime industrien har også hatt et greit år. Ordbøkene er ikke smekkfulle slik de var for 10 år siden. De store nybyggingsverftene som Vard, Ulstein, Kleven og Havyard sliter mer enn flere av de mindre verftene. Verft som Larsnes Mek. Verksted, Myklebust Verft og Aas Mek. Verksted har godt med arbeid også neste år.

I tillegg ser vi at ratene innen offshore-supply tar seg opp, og at det inngås stadig lengre kontrakter mellom rederiene og oljeselskapene. Det blir nå gjort avtaler gjeldende for ett til to år med det som sees på som akseptable priser. Det er mange år siden sist.

Området med sterkest vekst de siste årene er innen havbruksteknologi. Dette er i ferd med å bli en ny viktig næringsklynge i vårt område. Optimar, Hofseth Aqua, Sølvtrans og Salmon Evolution er noen av selskapene i denne klyngen.

I alt 13 selskaper har nå gått sammen og dannet organisasjonen GATH (Global Aquaculture Tech Hub). De ligger i år an til en samlet omsetning på rundt 7,5 milliarder kroner. Næringslivet på Sunnmøre har med andre ord blitt en betydelig leverandør av teknologi til lakseindustrien.

Innovasjon og evne til omstilling er nøkkelen til å forstå hvordan næringslivet i vår region har klart å reise seg etter noen tunge år i kjølvannet av oljeprisfallet i 2014. Vi ser nye vekstbedrifter som går inn og lykkes i en tøff internasjonal konkurranse.

Det gir håp og gode grunner til optimisme for det nye året som kommer.