Sylvi Listhaug som ny olje- og energiminister var den store overraskelsen da statsminister Erna Solberg ommøblerte regjeringen. Listhaug skal åpenbart inn for å gjøre olje og vindmøller til en vinnersak for Frp. Det betyr i praksis ja til olje og nei til vindmøller.

Få behersker kunsten med å polarisere politiske konflikter bedre enn Sylvi Listhaug. Hun gjorde det som landbruksminister og hun dro det så langt at hun måtte gå av som justisminister. I rollen som eldre og folkehelseminister var det ikke like enkelt, og hun har derfor vært mindre synlig.

En usynlig Listhaug har ikke Frp råd til. Det viser de siste månedenes meningsmålinger. Derfor blir hun nå flyttet opp i regjeringshierarkiet. Å lede Olje- og energidepartementet er en prestisjefylt posisjon. Men ikke bare det. I dette departementet er omtrent alle sakene koblet til symboltunge og omstridte politiske beslutninger. Hvor tett inn mot iskanten skal oljeselskapene få slippe til, hvor skal det åpnes for nye leteområder og hva skal forholdet være mellom oljeproduksjonen og våre klimaforpliktelser.

Det er neppe tvil om hvilken side Listhaug står. Hun vil bli oljeselskapene og utbyggernes beste venn. Slik vil hun fra første dag få miljøbevegelsen nakken. Det tror vi passer Listhaug utmerket, mens en neppe ser like lyst på det hos regjeringskollegene i Venstre.

Men det dreier seg ikke bare om olje og gass. Kraftforsyning og kraftproduksjon er det andre store fagfeltet i departementet. Også her er konfliktnivået høyt. Utbygging av vindmøller og nye kraftkabler til utlandet er to omstridte saker. Frp har til nå vært meget skeptisk til begge deler.

Den første testen på hvor hun står i spørsmålet om utbygging av vindkraftverk kommer på Listhaugs egen hjemmebane. Ankesaken om det planlagte vindkraftverket på Haramsøya ligger i departementet og kommer snart på hennes bord. Da hun var der i valgkampen kom hun med uttalelser om at vindmøller var noe svineri som forsøplet naturen. De uttalelsene blir hun nå møtt med, ikke minst fra selskapet som skal bygge ut anlegget på Haramsøya. Hun er neppe inhabil i juridisk forstand, politikere lever av å ha meninger, men det er åpenbart grunnlag for at hun får sin habilitet vurdert.

Gjennom denne typen uttalelser har hun skapt forventninger som hun nå må leve opp til som ansvarlig statsråd. Stopper hun vindkraftutbyggingen på Haramsfjellet blir det en symboltung seier for Frp. Klarer hun det ikke blir det et sviende nederlag. Ofte slik som det er med Listhaug. Det er enten eller.